podmiot prowadzący system płatności

Plan naprawy

Doradzaliśmy podmiotowi prowadzącemu system płatności w projekcie:

Opracowanie planu naprawy dla podmiotu prowadzącego system płatności

  • Regulacje rynku finansowego nakładają obowiązek opracowania planu naprawy na szereg podmiotów – m.in. na banki, domy maklerskie, czy podmioty prowadzące systemy płatności.
  • Plan naprawy określa działania podejmowane przez instytucję finansową w celu naprawy sytuacji finansowej w przypadku jej znacznego pogorszenia. W zależności od specyfiki danej instytucji wymogi wobec planu naprawy są kształtowane przez ustawy, rozporządzenia UE, a także wytyczne organów nadzoru i innych instytucji. W każdym przypadku plan naprawy powinien zawierać analizę ryzyk, na które narażona jest instytucja, wskazanie dostępnych opcji naprawy i określenie wskaźników, które powodują konieczność uruchomienia naprawy.
  • Prawidłowe zaprojektowanie planu naprawy umożliwia instytucji zinwentaryzowanie dostępnych opcji poprawienia swojej sytuacji finansowej, wykrycia w odpowiednim czasie symptomów wskazujących na pogarszanie się tej sytuacji, a także szybkie i skuteczne wdrożenie optymalnych opcji naprawy.

Doradztwo DLK w takich projektach obejmuje najczęściej:

  • opracowanie planu naprawy dla instytucji finansowej
  • asystę w operacjonalizacji planu naprawy przez instytucję finansową
  • dialog z organem nadzoru

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Szymon Zych
adwokat, starszy prawnik Szymon Zych

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing #Online & eCommerce

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService

Negocjacje umowy z Kevin UAB

Negocjacje umowy z Kevin UAB

#Bankowość&Fintech #Online & eCommerce

Firma inwestycyjna z UE

Crowdfunding w modelu fractional ownership

Crowdfunding w modelu fractional ownership

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing #Retail #Telekomunikacja

wiodący operator telekomunikacyjny

Model zarządzania wierzytelnościami

Model zarządzania wierzytelnościami

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841