podmiot prowadzący system płatności

Plan naprawy

Doradzaliśmy podmiotowi prowadzącemu system płatności w projekcie:

Opracowanie planu naprawy dla podmiotu prowadzącego system płatności

  • Regulacje rynku finansowego nakładają obowiązek opracowania planu naprawy na szereg podmiotów – m.in. na banki, domy maklerskie, czy podmioty prowadzące systemy płatności.
  • Plan naprawy określa działania podejmowane przez instytucję finansową w celu naprawy sytuacji finansowej w przypadku jej znacznego pogorszenia. W zależności od specyfiki danej instytucji wymogi wobec planu naprawy są kształtowane przez ustawy, rozporządzenia UE, a także wytyczne organów nadzoru i innych instytucji. W każdym przypadku plan naprawy powinien zawierać analizę ryzyk, na które narażona jest instytucja, wskazanie dostępnych opcji naprawy i określenie wskaźników, które powodują konieczność uruchomienia naprawy.
  • Prawidłowe zaprojektowanie planu naprawy umożliwia instytucji zinwentaryzowanie dostępnych opcji poprawienia swojej sytuacji finansowej, wykrycia w odpowiednim czasie symptomów wskazujących na pogarszanie się tej sytuacji, a także szybkie i skuteczne wdrożenie optymalnych opcji naprawy.

Doradztwo DLK w takich projektach obejmuje najczęściej:

  • opracowanie planu naprawy dla instytucji finansowej
  • asystę w operacjonalizacji planu naprawy przez instytucję finansową
  • dialog z organem nadzoru

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Szymon Zych
adwokat, starszy prawnik Szymon Zych

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #Industry 4.0 #Online & eCommerce

Brytyjski startup

Kwalifikacja prawna tokenów na gruncie prawa polskiego oraz rozporządzenia MiCA

Kwalifikacja prawna tokenów na gruncie prawa polskiego oraz rozporządzenia MiCA

#Bankowość&Fintech

międzynarodowa grupa consumer finance

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

#Bankowość&Fintech

Instytucja płatnicza

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841