międzynarodowa grupa finansowa

Budowa nowego marketplace

Doradzaliśmy międzynarodowej grupy finansowej w projekcie:

Regulaminy i architektura regulacyjna platformy marketplace uwzględniające wymogi DSA i Omnibus

Prowadzenie internetowych platform pośrednictwa internetowego obecnie podlega licznym regulacjom. Kluczowy akt stanowi rozporządzenie 2019/1150 (tzw. rozporządzenie P2B). Reguluje ono obowiązki dostawców usług pośrednictwa internetowego wobec użytkowników biznesowych. W szczególności określa wymogi odnoszące się do warunków korzystania z usług; zasad zawieszania i rozwiązywania współpracy między stronami; zasad plasowania; towarów i usług dodatkowych; zróżnicowanego traktowania towarów i usług własnych lub oferowanych przez poszczególnych użytkowników biznesowych; dostępu do danych; wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg i mediacji.

Niezależnie operator platformy marketplace, który nawiązuje relacje z kupującymi będącymi konsumentami (co będzie regułą), obowiązany jest zapewnić, aby stosowane wzorce umów pozostawały zgodne z szeroko rozumianymi przepisami z zakresu ochrony konsumentów.

Dla naszego klienta, przygotowaliśmy kompleksową dokumentację na potrzeby prowadzenia działalności jako operatora platformy marketplace, kojarzącej zbywców i nabywców towarów i usług. Opracowana dokumentacja obejmowała regulamin ogólny serwisu, a także wzorcową dokumentację kształtującą relacje operatora serwisu ze sprzedawcami, którzy oferują swoje usługi i towary w serwisie.

Opracowana dokumentacja uwzględnia nie tylko obowiązujące przepisy (a w szczególności rozporządzenie P2B, czy od niedawna obowiązujące przepisy stanowiące implementację dyrektywy Omnibus), ale również nadchodzące regulacje, takie jak chociażby rozporządzenie 2022/2065 (Digital Services Act). Digital Services Act, czyli tzw. konstytucja dla Internetu, zawiera m.in.:

  • przepisy regulujące obowiązki mające zastosowanie do wszystkich dostawców usług pośrednich;
  • dodatkowe przepisy mające zastosowanie do dostawców usług hostingu, w tym platform internetowych;
  • dodatkowe przepisy mające zastosowanie do dostawców usług hostingu, w tym platform internetowych;
  • dodatkowe przepisy mające zastosowanie do platform internetowych, czy dodatkowe przepisy dotyczące dostawców platform internetowych umożliwiających konsumentom zawieranie z przedsiębiorcami umów zawieranych na odległość.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • analizę planowanego modelu działalności i usług świadczonych poprzez operatora marketplace;
  • przygotowanie regulaminu korzystania z platformy marketplace przez sprzedawców i kupujących;
  • przygotowanie wzorców umów regulujących relacje operatora platformy marketplace ze sprzedawcami.

Zobacz także na stronach DLK:

Wyprzedaże i promocje w Omnibus 2022

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Bartosz Wyżykowski
radca prawny, partner Bartosz Wyżykowski

IT & Outsourcing

Zobacz sektor

Telekomunikacja

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Retail

Zobacz sektor

Retail

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

krajowa instytucja płatnicza

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

#Industry 4.0 #Online & eCommerce #Retail

zagraniczny operator platformy e-commerce

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

Dostawca usług w zakresie kryptowalut

Krypto-acquiring

Krypto-acquiring

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841