Instytucja płatnicza

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Doradzaliśmy instytucji płatniczej w projekcie:

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Doradzaliśmy instytucji płatniczej dokonując oceny prawnej planowanego modelu biznesowego prowadzenia rachunków dla klientów na gruncie przepisów ustawy o usługach płatniczych (UUP).

Kwalifikacja czynności wykonywanych przez instytucje płatnicze na gruncie UUP przysparza wiele wątpliwości na etapie planów implementacji nowych modeli biznesowych. Właściwe zakwalifikowanie świadczonych usług płatniczych pozwala na ocenę czy dana instytucja płatnicza może w zakresie swojego zezwolenia wykonywać czynności przewidziane w zakładanym modelu biznesowym. Poza kwalifikacją świadczonych usług płatniczych, istotne znaczenie ma również ocena charakteru rachunku, który jest udostępniany użytkownikom (tj. czy stanowi rachunek płatniczy), jak również ocena charakteru i sposobu inicjowania transakcji płatniczych, co z kolei ma znaczenie w kontekście obowiązku stosowania silnego uwierzytelniania użytkownika.

Ponadto, model biznesowy zakładający udział kilku podmiotów w świadczeniu usług płatniczych może implikować powierzenie wykonywania określonych czynności operacyjnych związanych ze świadczeniem usług płatniczych, co wymaga weryfikacji prawnej charakteru powierzanych czynności (outsourcing/outsourcing kwalifikowany na gruncie UUP).

Dla naszego klienta, instytucji płatniczej, przygotowaliśmy opinię prawną obejmującą ocenę zgodności proponowanego modelu biznesowego z przepisami UUP.

Doradztwo DLK obejmowało:

 • analizę planowanego modelu biznesowego;
 • analizę usług płatniczych, które mają być świadczone w planowanym modelu biznesowym;
 • przygotowanie opinii prawnej obejmującej w szczególności:
  • kwalifikację świadczonych usług płatniczych na gruncie UUP;
  • ocenę prawną rachunku udostępnianego klientom jako rachunku płatniczego;
  • obowiązki związane z umożliwianiem korzystania z rachunku za pośrednictwem Internetu (np. kwestia silnego uwierzytelniania użytkownika);
  • kwalifikację wykonywanych czynności pod kątem powierzenia (outsourcingu) czynności operacyjnych związanych ze świadczeniem usług płatniczych.

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Bartosz Wyżykowski
radca prawny, partner Bartosz Wyżykowski

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

krajowa instytucja płatnicza

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

Spółka z sektora FinTech

Due diligence spółki z sektora FinTech

Due diligence spółki z sektora FinTech

#Bankowość&Fintech

polski bank komercyjny

Audyt procesów i procedur obsługi reklamacji dotyczących transakcji płatniczych

Audyt procesów i procedur obsługi reklamacji dotyczących transakcji płatniczych

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841