jeden z największych banków

Reakcja na błędy API

Doradzaliśmy jednemu z największych banków w projekcie:

Opracowanie strategii postępowania przy błędnie działającym specjalnym interfejsie ASPSP

  • Dyrektywa PSD2 wprowadziła ramy prawne dla świadczenia nowych usług płatniczych: usługi dostępu do informacji o rachunku (AIS) oraz usługi inicjowania płatności (PIS). Do świadczenia usług AIS i PIS uprawnione mogą być instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, czy banki (TPP).
  • Każdy podmiot prowadzący rachunek płatniczy (ASPSP), który to rachunek dostępny jest online, zobowiązany jest umożliwić podmiotowi świadczącemu usługę AIS/PIS dostęp do tego rachunku. Możliwość korzystania z usługi AIS/PIS jest uprawnieniem użytkownika rachunku płatniczego. Dostęp do rachunku przez TPP następuje zazwyczaj przez specjalny interfejs (API) udostępniany przez ASPSP.
  • Zdarzają się sytuacje, w których API nie działa prawidłowo (stwarza przeszkody dla świadczenia usług AIS/PIS) – wymaga od użytkowników podejmowania nadmiarowych czynności, limituje liczbę dostępów, czy nie umożliwia pobrania danych przez TPP (w ogóle lub w pełnym zakresie).
  • TPP posiada szereg uprawnień prywatnoprawnych i publicznoprawnych nakierowanych na umożliwienie świadczenia usługi AIS/PIS w sposób niezakłócony.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • analizę działania API pod kątem stwierdzenia jego nieprawidłowego działania (stawiania przeszkód dla świadczenia usług AIS/PIS)
  • wskazanie możliwych działań po stronie TPP nakierowanych na umożliwienie świadczenia usługi AIS/PIS w sposób niezakłócony (prywatnoprawnych – podejmowanych bezpośrednio w stosunku do ASPSP; oraz publicznoprawnych – podejmowanych względem organów administracji publicznej)

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Szymon Zych
adwokat, partner Szymon Zych

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

krajowa instytucja płatnicza

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

Spółka z sektora FinTech

Due diligence spółki z sektora FinTech

Due diligence spółki z sektora FinTech

#Bankowość&Fintech

polski bank komercyjny

Audyt procesów i procedur obsługi reklamacji dotyczących transakcji płatniczych

Audyt procesów i procedur obsługi reklamacji dotyczących transakcji płatniczych

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841