jeden z największych banków

Reakcja na błędy API

Doradzaliśmy jednemu z największych banków w projekcie:

Opracowanie strategii postępowania przy błędnie działającym specjalnym interfejsie ASPSP

  • Dyrektywa PSD2 wprowadziła ramy prawne dla świadczenia nowych usług płatniczych: usługi dostępu do informacji o rachunku (AIS) oraz usługi inicjowania płatności (PIS). Do świadczenia usług AIS i PIS uprawnione mogą być instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, czy banki (TPP).
  • Każdy podmiot prowadzący rachunek płatniczy (ASPSP), który to rachunek dostępny jest online, zobowiązany jest umożliwić podmiotowi świadczącemu usługę AIS/PIS dostęp do tego rachunku. Możliwość korzystania z usługi AIS/PIS jest uprawnieniem użytkownika rachunku płatniczego. Dostęp do rachunku przez TPP następuje zazwyczaj przez specjalny interfejs (API) udostępniany przez ASPSP.
  • Zdarzają się sytuacje, w których API nie działa prawidłowo (stwarza przeszkody dla świadczenia usług AIS/PIS) – wymaga od użytkowników podejmowania nadmiarowych czynności, limituje liczbę dostępów, czy nie umożliwia pobrania danych przez TPP (w ogóle lub w pełnym zakresie).
  • TPP posiada szereg uprawnień prywatnoprawnych i publicznoprawnych nakierowanych na umożliwienie świadczenia usługi AIS/PIS w sposób niezakłócony.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • analizę działania API pod kątem stwierdzenia jego nieprawidłowego działania (stawiania przeszkód dla świadczenia usług AIS/PIS)
  • wskazanie możliwych działań po stronie TPP nakierowanych na umożliwienie świadczenia usługi AIS/PIS w sposób niezakłócony (prywatnoprawnych – podejmowanych bezpośrednio w stosunku do ASPSP; oraz publicznoprawnych – podejmowanych względem organów administracji publicznej)

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Szymon Zych
adwokat, starszy prawnik Szymon Zych

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #Industry 4.0 #Online & eCommerce

Brytyjski startup

Kwalifikacja prawna tokenów na gruncie prawa polskiego oraz rozporządzenia MiCA

Kwalifikacja prawna tokenów na gruncie prawa polskiego oraz rozporządzenia MiCA

#Bankowość&Fintech

międzynarodowa grupa consumer finance

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

#Bankowość&Fintech

Instytucja płatnicza

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841