Spółka z sektora FinTech

Due diligence spółki z sektora FinTech

Doradzaliśmy spółce z sekora FinTech w projekcie:

Wewnętrzne badanie due diligence dotyczące polskiej spółki z sektora FinTech
oraz jej spółki holdingowej

Przeprowadziliśmy dla naszego klienta wewnętrzne badanie due diligence dotyczące polskiej spółki z o.o. oraz jej spółki holdingowej zarejestrowanej w innym państwie UE.

Badanie zostało przeprowadzone w celu przygotowania się naszego klienta do transakcji sprzedaży spółek.

Doradztwo DLK obejmowało:

Analizę sytuacji prawnej spółek, którego celem było zidentyfikowanie luk i ryzyk prawnych wraz z kierunkowym wskazaniem możliwości ich usunięcia lub mitygacji w następujących obszarach:

 • kwestie korporacyjne (prawo spółek handlowych, prawo cywilne)
 • przetwarzanie danych osobowych (RODO, polska ustawa o ochronie danych osobowych)
 • umowy z pracownikami i współpracownikami (prawo pracy, prawo cywilne)

W ramach badanie due diligence w zakresie spraw korporacyjnych analizie poddane zostały następujące kwestie:

 1. utworzenie spółki,
 2. wniesienie wkładów na kapitał zakładowy (w tym aportów),
 3. powołanie i zmiany organów,
 4. zmiana umowy spółki, przystąpienie nowego wspólnika,
 5. podwyższenie kapitału zakładowego i zapasowego,
 6. umowa zbycia/przeniesienia udziałów w spółce (SPA),
 7. umowy pomiędzy wspólnikami a spółką,
 8. zgody korporacyjne / szczególne zasady reprezentacji,
 9. zatwierdzenie i złożenie sprawozdań finansowych,
 10. zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych (UBO).

Efektem przeprowadzonego badania DD było sporządzenie dla naszego klienta raportu zawierającego zidentyfikowane problemy i rekomendacje co do ich rozwiązania, wraz z prezentacją niektórych kluczowych informacji takich jak zmiany struktury właścicielskiej w formie graficznej.

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Szymon Zych
adwokat, partner Szymon Zych

Mikołaj Cegłowski
radca prawny, starszy prawnik Mikołaj Cegłowski

Kamil Mosoń
aplikant adwokacki, prawnik Kamil Mosoń

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

IT & Outsourcing

Zobacz sektor

Telekomunikacja

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing #Online & eCommerce

dostawcy usług płatniczych

Opracowanie Ankiety samooceny poziomu zgodności z DORA

Opracowanie Ankiety samooceny poziomu zgodności z DORA

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

krajowa instytucja płatnicza

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

Dostawca usług w zakresie kryptowalut

Krypto-acquiring

Krypto-acquiring

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841