Krajowa instytucja płatnicza

Reprezentacja w postępowaniu o nałożenie kary pieniężnej przez KNF

Doradzamy krajowej instytucji płatniczej w projekcie:

Reprezentacja osoby zarządzającej krajową instytucją płatniczą przed KNF w postępowaniu w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych, Komisja Nadzoru Finansowego uprawniona jest do nakładania na dostawców usług płatniczych oraz osoby nimi zarządzające różnego rodzaju kar, w tym kar pieniężnych.

Reprezentujemy naszego klienta, osobę zarządzającą krajową instytucją płatniczą w postępowaniu administracyjnym wszczętym przez Komisję Nadzoru Finansowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na podstawie przepisów ustawy o usługach płatniczych.

Doradztwo DLK obejmuje:

  • analizę obowiązujących przepisów UUP pod kątem zasadności wszczęcia postępowania i nałożenia kary pieniężnej
  • opracowanie strategii postępowania
  • przygotowanie pisma strony obejmującego merytoryczne ustosunkowanie się do zarzutów KNF skierowanych względem strony
  • reprezentację strony przed KNF

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Bartosz Wyżykowski
radca prawny, partner Bartosz Wyżykowski

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Zobacz również

#Bankowość&Fintech

polski bank komercyjny

Audyt procesów i procedur obsługi reklamacji dotyczących transakcji płatniczych

Audyt procesów i procedur obsługi reklamacji dotyczących transakcji płatniczych

#Bankowość&Fintech #Online & eCommerce

Allegro Finance sp. z o.o.

Licencja KIP dla Allegro Finance

Licencja KIP dla Allegro Finance

#Bankowość&Fintech #Industry 4.0 #Online & eCommerce

Brytyjski startup

Kwalifikacja prawna tokenów na gruncie prawa polskiego oraz rozporządzenia MiCA

Kwalifikacja prawna tokenów na gruncie prawa polskiego oraz rozporządzenia MiCA

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841