Krajowa instytucja płatnicza

Reprezentacja w postępowaniu o nałożenie kary pieniężnej przez KNF

Doradzamy krajowej instytucji płatniczej w projekcie:

Reprezentacja osoby zarządzającej krajową instytucją płatniczą przed KNF w postępowaniu w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych, Komisja Nadzoru Finansowego uprawniona jest do nakładania na dostawców usług płatniczych oraz osoby nimi zarządzające różnego rodzaju kar, w tym kar pieniężnych.

Reprezentujemy naszego klienta, osobę zarządzającą krajową instytucją płatniczą w postępowaniu administracyjnym wszczętym przez Komisję Nadzoru Finansowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na podstawie przepisów ustawy o usługach płatniczych.

Doradztwo DLK obejmuje:

  • analizę obowiązujących przepisów UUP pod kątem zasadności wszczęcia postępowania i nałożenia kary pieniężnej
  • opracowanie strategii postępowania
  • przygotowanie pisma strony obejmującego merytoryczne ustosunkowanie się do zarzutów KNF skierowanych względem strony
  • reprezentację strony przed KNF

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Bartosz Wyżykowski
radca prawny, partner Bartosz Wyżykowski

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing #Online & eCommerce

dostawcy usług płatniczych

Opracowanie Ankiety samooceny poziomu zgodności z DORA

Opracowanie Ankiety samooceny poziomu zgodności z DORA

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

krajowa instytucja płatnicza

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

Spółka z sektora FinTech

Due diligence spółki z sektora FinTech

Due diligence spółki z sektora FinTech

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841