Pośrednik finansowy

Utylizacja archiwalnych dokumentów

Doradzaliśmy pośrednikowi finansowemu w projekcie:

Przesłanki dopuszczalności utylizacji archiwalnych dokumentów wytworzonych w związku z prowadzeniem działalności w zakresie pośrednictwa finansowego

Prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa finansowego często wiąże się z wytwarzaniem znacznej ilości dokumentów. W miarę upływu czasu informacje objęte dokumentami tracą jednak na znaczeniu i pojawia się pytanie, czy pośrednik ma prawo bądź też obowiązek utylizacji dokumentacji. W związku z tym, że zwykle dokumenty obejmują dane osobowe zachodzi konieczność zapewnienia zgodności z przepisami RODO oraz wewnętrzną polityką retencji danych. W przypadku, gdy pośrednictwo wiąże się z wykonywaniem umów outsourcingowych lub agencyjnych, dodatkowo pojawia się konieczność, aby pośrednik finansowy postępował zgodnie z tymi umowami.

Dla naszego klienta, pośrednika finansowego, działającego m.in. jako pośrednik kredytowy i ubezpieczeniowy dokonaliśmy oceny prawnej planowanej utylizacji archiwalnych dokumentów.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • analizę prawną dopuszczalności planowanej utylizacji archiwalnych dokumentów
  • sporządzenie opinii prawnej wraz z rekomendacjami praktycznymi

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Bartosz Wyżykowski
radca prawny, starszy prawnik Bartosz Wyżykowski

Tomasz Krawczyk
aplikant adwokacki, prawnik Tomasz Krawczyk

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Retail

Zobacz sektor

Retail

Zobacz również

#Online & eCommerce #Retail

polski operator sklepu z branży e-commerce

Zapewnienie zgodności komunikatów promocyjnych z obowiązującymi przepisami

Zapewnienie zgodności komunikatów promocyjnych z obowiązującymi przepisami

#Bankowość&Fintech #Industry 4.0 #Online & eCommerce

Brytyjski startup

Kwalifikacja prawna tokenów na gruncie prawa polskiego oraz rozporządzenia MiCA

Kwalifikacja prawna tokenów na gruncie prawa polskiego oraz rozporządzenia MiCA

#Bankowość&Fintech

międzynarodowa grupa consumer finance

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841