Pośrednik finansowy

Utylizacja archiwalnych dokumentów

Doradzaliśmy pośrednikowi finansowemu w projekcie:

Przesłanki dopuszczalności utylizacji archiwalnych dokumentów wytworzonych w związku z prowadzeniem działalności w zakresie pośrednictwa finansowego

Prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa finansowego często wiąże się z wytwarzaniem znacznej ilości dokumentów. W miarę upływu czasu informacje objęte dokumentami tracą jednak na znaczeniu i pojawia się pytanie, czy pośrednik ma prawo bądź też obowiązek utylizacji dokumentacji. W związku z tym, że zwykle dokumenty obejmują dane osobowe zachodzi konieczność zapewnienia zgodności z przepisami RODO oraz wewnętrzną polityką retencji danych. W przypadku, gdy pośrednictwo wiąże się z wykonywaniem umów outsourcingowych lub agencyjnych, dodatkowo pojawia się konieczność, aby pośrednik finansowy postępował zgodnie z tymi umowami.

Dla naszego klienta, pośrednika finansowego, działającego m.in. jako pośrednik kredytowy i ubezpieczeniowy dokonaliśmy oceny prawnej planowanej utylizacji archiwalnych dokumentów.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • analizę prawną dopuszczalności planowanej utylizacji archiwalnych dokumentów
  • sporządzenie opinii prawnej wraz z rekomendacjami praktycznymi

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Bartosz Wyżykowski
radca prawny, starszy prawnik Bartosz Wyżykowski

Tomasz Krawczyk
aplikant adwokacki, prawnik Tomasz Krawczyk

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Retail

Zobacz sektor

Retail

Zobacz również

#Bankowość&Fintech

międzynarodowa grupa consumer finance

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

międzynarodowa grupa finansowa

Budowa nowego marketplace

Budowa nowego marketplace

#Bankowość&Fintech

Instytucja płatnicza

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841