DGA – spis treści

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego zarządzania danymi (projekt z 2020.11.25)

I – Przedmiot, zakres i definicje

II – Ponowne wykorzystanie niektórych kategorii chronionych danych będących w posiadaniu sektora publicznego

a) kategorie danych

b) warunki ponownego wykorzystywania

c) opłaty i właściwe podmioty

III – Wymogi mające zastosowanie do usług udostępniania danych

a) dostawcy usług udostępniania danych

b) warunki świadczenia usług udostępniania danych

c) organy monitorujące przestrzeganie przepisów

IV – Altruistyczne podejście do danych

a) rejestracja organizacji o altruistycznym podejściu do danych

b) szczególne wymogi dotyczące ochrony praw i interesów osób, których dane dotyczą

c) organy monitorujące przestrzeganie przepisów

V – Właściwe organy i przepisy proceduralne

a) prawo do wniesienia skargi

VI – Europejska Rada ds. innowacji w zakresie danych

a) organizacja i zadania Rady

VII – Komitet i przekazanie uprawnień

VIII – Postanowienia końcowe

a) kary

b) przepisy przejściowe

c) rozpoczęcie stosowania 12 miesięcy po wejściu w życie DGA

Zobacz także:
DGA - wpływ i wymogi
DGA – wpływ i wymogi
DGA - FAQ
DGA – FAQ
DGA - co dostarczamy
DGA – co dostarczamy

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841