Europejskie zarządzanie danymi (DGA)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego zarządzania danymi (projekt z 2020.11.25)

[Data Governence Act, DGA]

Podsumowanie

Celem DGA jest zagwarantowanie swobodnego przepływu danych w celu rozwoju unijnej polityki cyfrowej. W szczególności DGA ma służyć zwiększeniu dostępności danych na potrzeby ich dalszego wykorzystywania, m.in. dzięki zwiększeniu zaufania do pośredników w wymianie danych oraz wzmocnienie mechanizmów udostępniania danych w całej Unii Europejskiej.

Wpływ

Jeden z obszarów regulacji DGA obejmuje m.in. zasad i warunków na jakich mogą ponownie zostać wykorzystane dane będące w posiadaniu organów sektora publicznego, które wykraczają poza zakres stosowania dyrektywy 2019/1024 w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, z której wykluczone są dane objęte tajemnicą handlową lub poufnością informacji statystycznych oraz dane, do których prawa własności posiadają osoby trzecie.

W następnej kolejności DGA reguluje usługę udostępniania danych osobowych i nieosobowych między przedsiębiorcami, a także między konsumentami a przedsiębiorcami. W tym celu DGA tworzy kategorię dostawców usług udostępniania danych i nakłada na nich obowiązek zgłaszania właściwemu organowi oraz spełnienia szeregu wymogów, w szczególności zachowania neutralności w odniesieniu do udostępnianych danych.

DGA podejmuje również temat dobrowolnego udostępniania danych przez osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa dla wspólnego dobra (tzw. altruistyczne podejście do danych). W tym zakresie działać ma rejestr organizacji o altruistycznym podejściu do danych jako „uznane w UE organizacje o altruistycznym podejściu do danych”.

DGA - spis treści
DGA – spis treści
DGA - wpływ i wymogi
DGA – wpływ i wymogi
DGA - FAQ
DGA – FAQ
DGA - co dostarczamy
DGA – co dostarczamy

Kalendarz kamieni milowych

Zobacz także:
Data Act

dostęp do danych - cyfryzacja - obowiązki dostawców

Data Act
Projekt rozporządzenia IPR (2022-2025*)
Projekt rozporządzenia IPR (2022-2025*)
Projekt dyrektywy PSD3 (2023-2026*)

licencjonowanie - nadzór - reautoryzacja

Projekt dyrektywy PSD3 (2023-2026*)
Projekt rozporządzenia PSR (2023-2026*)

płatności - jednolite zasady w całej UE

Projekt rozporządzenia PSR (2023-2026*)
Rozporządzenie pilotażowe DLT (2022-2023)

usługi - licencje

Rozporządzenie pilotażowe DLT (2022-2023)
Rozporządzenie DORA (2020-2023*)

regulacje ICT - nadzór ostrożnościowy - nadzór paneuropejski

Rozporządzenie DORA (2020-2023*)
Nowa dyrektywa o kredycie konsumenckim (2021-2023*)

zdolność kredytowa - ESG

Nowa dyrektywa o kredycie konsumenckim (2021-2023*)
Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej

ustawa lombardowa

Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej
Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych (2021-2022*)

outsourcing - kary - usługi płatnicze

Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych (2021-2022*)
Pakiet AML/CFT (2021-2023*)

środki bezpieczeństwa finansowego - online ID - AMLA (organ paneuropejski AML)

Pakiet AML/CFT (2021-2023*)

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841