Dyrektywa PSD3 – co dostarczamy

Warsztaty prawne przygotowujące do wdrożenia przepisów PSD3 w działalności dostawców usług płatniczych i dostawców usług technicznych.

Pomoc prawna w procesie reautoryzacji instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego na gruncie PSD3.

Audyty prawne obecnie stosowanych procedur, polityk i pozostałej dokumentacji wewnętrznej dostawców usług płatniczych w zakresie zgodności z PSD3 wraz z rekomendacjami celem uzyskania zgodności.

Opracowywanie nowych procedur, polityk i pozostałej dokumentacji wewnętrznej dla dostawców usług płatniczych zgodnej z wymogami PSD3.

Opinie w przedmiocie możliwości korzystania przez podmioty z wyłączeń przewidzianych w PSR/PSD3.

Monitoring legislacyjny w zakresie informacji na temat bieżących zmian w PSD3.

Zobacz także:
Dyrektywa PSD3 - spis treści
Dyrektywa PSD3 – spis treści

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841