Dyrektywa PSD3 – spis treści

Tytuł I Zakres, przedmiot stosowania i definicje

Tytuł II Instytucje płatnicze

Rozdział I Udzielanie zezwoleń i nadzór

Sekcja I Przepisy ogólne

Sekcja II Korzystanie z usług agentów, dystrybutorów i oddziałów oraz outsourcingu

Sekcja III Właściwe organy i nadzór

Rozdział II Zwolnienia i powiadomienia

Tytuł III Akty delegowane i regulacyjne standardy techniczne

Tytuł IV Przepisy końcowe

Załącznik I Usługi płatnicze

Załącznik II Usługi związane z pieniądzem elektronicznym

Załącznik III Tabela Korelacji

Zobacz także:
Dyrektywa PSD3 - co dostarczamy
Dyrektywa PSD3 – co dostarczamy

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841