Rozporządzenie DORA – co dostarczamy?

  1. Audyt prawny w zakresie zgodności z DORA stosowanych rozwiązań oraz systemów związanych z ICT wraz z rekomendacjami podjęcia odpowiednich działań w celu uzyskania zgodności
  2. Warsztaty przygotowujące do wdrożenia przepisów DORA w działalności podmiotów finansowych oraz dostawców ICT
  3. Audyty i przygotowanie umów (w tym umów outsourcingowych i umów współpracy) zapewniających zgodność z projektowanymi regulacjami DORA
  4. Monitoring legislacyjny w zakresie informacji na temat DORA
Zobacz także:
Rozporządzenie DORA - FAQ
Rozporządzenie DORA – FAQ
Rozporządzenie DORA - wpływ i wymogi
Rozporządzenie DORA – wpływ i wymogi
Rozporządzenie DORA - spis treści
Rozporządzenie DORA – spis treści

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841