Rozporządzenie DORA – spis treści

Rozdział 1 – Przepisy ogólne

Rozdział 2 – Zarządzanie ryzykiem związanym z ICT

Rozdział 3 – Incydenty związane z ICT (zarządzanie, klasyfikacja i zgłaszanie)

Rozdział 4 – Testowanie operacyjnej odporności cyfrowej

Rozdział 5 – Zarządzanie ryzykiem ze strony zewnętrznych dostawców usług ICT

Rozdział 6 – Ustalenia dotyczące wymiany informacji

Rozdział 7 – Właściwe organy

Rozdział 8 – Akty delegowane

Rozdział 9 – Przepisy przejściowe i końcowe

Zobacz także:
Rozporządzenie DORA - co dostarczamy?
Rozporządzenie DORA – co dostarczamy?
Rozporządzenie DORA - FAQ
Rozporządzenie DORA – FAQ
Rozporządzenie DORA - wpływ i wymogi
Rozporządzenie DORA – wpływ i wymogi

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841