Rozporządzenie DORA – FAQ

  1. Jakie podmioty będą objęte zakresem DORA?
  • Katalog podmiotów, wobec których DORA znajdzie zastosowanie został określony w art. 2. Są to m.in.: instytucje kredytowe;  instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego, firmy inwestycyjne, dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, emitenci kryptoaktywów, emitenci tokenów powiązanych z aktywami oraz emitenci znaczących tokenów powiązanych z aktywami, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, dostawcy usług w zakresie udostępniania informacji, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, pośrednicy ubezpieczeni, biegli rewidenci i firmy audytorskie oraz dostawcy usług finansowania społecznościowego.
  1. Od kiedy będzie trzeba stosować DORA?
  • Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 56, podmioty finansowe będą zobowiązane do stosowania DORA po upływie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
  1. Jakie są kryteria kwalifikacji zewnętrznych dostawców usług ICT jako „kluczowych?
  • Kryteria w tym zakresie zostały wskazane szczegółowo w art. 28 ust. 2 DORA. Przykładowo należą do nich systemowy wpływ na stabilność, ciągłość lub jakość świadczenia usług finansowych oraz systemowy charakter lub znaczenie podmiotów finansowych, które korzystają z usług danego zewnętrznego dostawcy usług ICT.
Zobacz także:
Rozporządzenie DORA - co dostarczamy?
Rozporządzenie DORA – co dostarczamy?
Rozporządzenie DORA - wpływ i wymogi
Rozporządzenie DORA – wpływ i wymogi
Rozporządzenie DORA - spis treści
Rozporządzenie DORA – spis treści

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841