Rozporządzenie pilotażowe DLT (2022) – co dostarczamy

W obszarze rozporządzenia pilotażowego DLT DLK Legal dostarcza obsługę prawną w następujących obszarach:

 1. Wydawanie i dematerializacja instrumentów finansowych DLT
  • zaprojektowanie zasad natywnego wydawania i dematerializacji instrumentów finansowych w infrastrukturze DLT w celu umożliwienia świadczenia usług z odstępstwami przewidzianymi w rozporządzeniu DLT Pilot
  • komunikacja z interesariuszami
 2. Projektowanie i rozwój usług dla papierów wartościowych i instrumentów finansowych DLT
  • przegląd założeń usługi dostawcy, w tym stosowanego rozwiązania DLT,  w celu ustalenia, jaki rodzaj działalności dostawca będzie wykonywał (DLT MTF, DLT SS, DLT TSS)
  • przegląd założeń usługi dostawcy w celu ustalenia, o jakie odstępstwa przewidziane w rozporządzeniu zezwoleniu dostawca może wystąpić liczyć w świetle obowiązku uzasadnienia odstąpienia oraz rozwiązań mitygujących odstępstwa
 3. Przygotowanie usługi
  • wsparcie prawne w ogólnym przygotowaniu dostawcy do świadczenia usług z odstępstwami przewidzianymi w rozporządzeniu DLT
  • wsparcie prawne w przygotowaniu procesów operacyjnych, dokumentacji wewnętrznej, dokumentacji kontraktowej.
 4. Zezwolenie KNF
 5. Wsparcie prawne w działalności bieżącej.

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841