Licencjonowanie DLT MTF, DLT SS, DLT TSS (DLT Pilot Regime)

Firma inwestycyjna (dom maklerski), rynek regulowany oraz depozyt papierów wartościowych od 22.06.2023 r. mogą przez 6 lat prowadzić ASO (MTF) oraz usługi depozytu papierów wartościowych na DLT z dostępem bezpośrednim dla klientów detalicznych oraz bez prowadzenia rachunku papierów wartościowych.

  • Rozporządzenie DLT Pilot Regime (przejdź do omówienia na stronach DLK) odblokowuje świadczenie usług dla papierów wartościowych i instrumentów finansowych w oparciu o technologie rozproszonych rejestrów (DLT – distributed ledger technologies).
  • Podmioty wskazane w rozporządzeniu (firmy inwestycyjne, operatorzy rynków regulowanych, centralne depozyty papierów wartościowych) mogą świadczyć usługę prowadzenia MTF (ASO) oraz depozytu papierów wartościowych z odstępstwami od kluczowych wymogów dyrektywy MiFID oraz rozporządzenia CSDR na warunkach określonych w rozporządzeniu.
  • Świadczenie usług w oparciu o DLT na warunkach określonych w rozporządzeniu wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia organu nadzoru w (w Polsce zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego).
  • Zezwolenie uprawnia do świadczenia usług przewidzianych rozporządzeniem (DLT MTF, SS, TSS) oraz do stosowania odstępstw od wymogów MiFID oraz CSDR (w Polsce wymogów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), o które wystąpił wnioskodawca.
  • Oczekiwać należy, że KNF rozpocznie wydawanie zezwoleń po wprowadzeniu w Polsce przepisów, które dostosowują regulacje krajowe do rozporządzenia. Nie jest to przesądzone, gdyż rozporządzenie DLT Pilot Regime – inaczej niż np. MiCA – nie wymaga wskazania organów właściwych dla spraw regulowanych rozporządzeniem.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O LICENCJI DLT MTF, DLT SS, DLT TSS

rozwiń
Zobacz także:
Licencjonowanie TPP PSD2
Licencjonowanie TPP PSD2
Licencjonowanie Crowdfunding
Licencjonowanie Crowdfunding
Licencjonowanie ART i CASP (MiCA)
Licencjonowanie ART i CASP (MiCA)
Licencjonowanie Banki
Licencjonowanie Banki
Licencjonowanie KIP KIPE
Licencjonowanie KIP KIPE
Licencjonowanie MIP
Licencjonowanie MIP
Licencjonowanie VASP
Licencjonowanie VASP

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841