Rozporządzenie pilotażowe DLT (2022-2023)

Rozporządzenie w sprawie systemu pilotażowego na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru (DLT Pilot Regime)

Od 23 marca 2023 r. na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego stosuje się w pełni rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/858 w sprawie systemu pilotażowego na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru (DLT Pilot Regime, DLT Pilot, DLTR). Rozporządzenie stosuje się wprost, a zatem – inaczej niż dyrektywa UE – do swojego zastosowania nie wymaga ono krajowego aktu implementującego. W praktyce niezbędne są dostosowania krajowych przepisów, co najmniej w zakresie zadań i uprawnień organu nadzoru.

Zobacz na stronach DLK Legal:

Szczegóły:
Rozporządzenie pilotażowe DLT (2022) - co dostarczamy
Rozporządzenie pilotażowe DLT (2022) – co dostarczamy

Kalendarz kamieni milowych

  • 23.03.2023 – obowiązywanie rozporządzenia w całości; uwaga: jeśli państwo członkowskie wprowadza przepisy krajowe, aby zapewnić praktyczne funkcjonowanie rozporządzenia w porządku krajowym, terminy wejścia w życie przepisów
  • 22.06.2022 – wejście w życie zasadniczych przepisów rozporządzenia
  • 02.06.2022 – opublikowanie w Dzienniku Ustaw UE treści rozporządzenia pilotażowego DLT (przejdź do tekstu)
  • 22.12.2021 – opublikowano kompromisową wersją projektu rozporządzenia pilotażowego DLT (przejdź do tekstu projektu w tej wersji)
  • 09.2021 – ogłoszenie projektów rozporządzenia (przejdź do strony informacyjnej projektów MICA i DLT Pilot)
Zobacz także:
Data Act

dostęp do danych - cyfryzacja - obowiązki dostawców

Data Act
Projekt dyrektywy PSD3 (2023-2026*)

licencjonowanie - nadzór - reautoryzacja

Projekt dyrektywy PSD3 (2023-2026*)
Rozporządzenie DORA (2020-2023*)

regulacje ICT - nadzór ostrożnościowy - nadzór paneuropejski

Rozporządzenie DORA (2020-2023*)
Nowa dyrektywa o kredycie konsumenckim (2021-2023*)

zdolność kredytowa - ESG

Nowa dyrektywa o kredycie konsumenckim (2021-2023*)
Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej

ustawa lombardowa

Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej
Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych (2021-2022*)

outsourcing - kary - usługi płatnicze

Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych (2021-2022*)
Pakiet AML/CFT (2021-2023*)

środki bezpieczeństwa finansowego - online ID - AMLA (organ paneuropejski AML)

Pakiet AML/CFT (2021-2023*)
Nowelizacja rozporządzenia eIDAS (2021-2023*)

sektor prywatny - europejskie portfele tożsamości cyfrowej

Nowelizacja rozporządzenia eIDAS (2021-2023*)
Europejskie zarządzanie danymi (DGA)

usługi udostępniania danych - altruistyczne podejście do danych

Europejskie zarządzanie danymi (DGA)

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841