Świadczenie usług Polska <> UK

  • Przed wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej usługi brytyjskich dostawców były świadczone w Polsce na zasadach określonych w swobodach traktatowych. W przypadku usług podlegających jednolitej regulacji unijnej (bankowe, ubezpieczeniowe, płatnicze, crowdfunding, inwestycyjne, etc.) zasady te były określane w regulacjach sektorowych.
  • Po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię zasady świadczenia na terenie UE usług przez dostawców z Wielkiej Brytanii określa Umowa o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią z 30 grudnia 2020 r. (tzw. umowa TCA, zob. więcej informacji na stronach Komisji Europejskiej).

Umowa TCA liczy ponad 2500 stron obejmując 783 artykuły, 49 załączników, w tym blisko 400 stron dodatkowych protokołów. Załączniki regulują m.in. szczegółowe zastrzeżenia odnoszące się do konkretnych usług lub sektorów w odniesieniu do UE, państw członkowskich i Wielkiej Brytanii.

  • Umowa o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią została zawarta wyłącznie przez Unię Europejską, a nie przez kraje członkowskie, co utrudnia określenie jej statusu na gruncie polskiej Konstytucji.
  • Polskie przepisy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są niespójne co do dopuszczalności świadczenia w Polsce usług bez lokalnej infrastruktury, a wyjaśnienia na stronach rządowych opierają się na pozaprawnych kryteriach.

Doradzamy dostawcom brytyjskim w świadczeniu usług na terytorium UE, w tym Polski, oraz dostawcom unijnym w świadczeniu usług na terenie Wielkiej Brytanii.

Typowe obszary obsługi prawnej obejmują:

  • ocena dopuszczalności świadczenia w Polsce usług przez dostawcę z Wielkiej Brytanii w świetle przepisów polskich oraz umowy TCA oraz świadczenia przez dostawcę w z UE, w tym z Polski, usług w Wielkiej Brytanii
  • doradztwo w wyborze prawa właściwego dla umów i regulaminów
  • weryfikacja umów i regulaminów
  • zastosowanie do dostawcy lokalnych przepisów sektorowych.

 

Zobacz także:
Paszportowanie UE instytucji regulowanych
Paszportowanie UE instytucji regulowanych
Świadczenie usług nieregulowanych EU <> Polska
Świadczenie usług nieregulowanych EU <> Polska
Świadczenie usług w ramach EFTA (Szwajcaria)
Świadczenie usług w ramach EFTA (Szwajcaria)

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841