Regulacje

Biznes potrzebuje pewności, czy i jakim regulacjom podlega dostawca lub produkt. Brak pewności ogranicza swobodę, przewidywalność i rentowność biznesu.

  • Regulacje to część sytemu prawa nakierowana na eliminację ujawnionych lub spodziewanych skonkretyzowanych niedoskonałości wolnego rynku. Wprowadza się je w sektorach dostarczających podstawowe lub skomplikowane dobra oraz w stosunkach, gdzie występuje istotna przewaga jednej strony nad drugą, najczęściej dostawcy nad użytkownikiem końcowym.
  • Jest to prawo znacznie bardziej kazuistyczne niż prawo ogólne. Są to zarówno przepisy prawa stanowionego jak i niższego rzędu akty prawne, rozstrzygnięcia organów, dydaktyka nadzorcza.
  • Z racji dynamiki rozwoju oraz zróżnicowania stanów faktycznych często występuje specjalistyczny organ nadzoru, egzekwujący regulacje.
  • Cel regulacji jest zazwyczaj jasno określony, ale konkretne przepisy są generalne, nieprecyzyjne i lakoniczne. Regułą jest brak rozbudowanego orzecznictwa oraz literatury prawniczej.
Doradztwo regulacyjne DLK Legal:
Specjalizacje

regulacje sektorowe - horyzontalne - instrumenty regulacyjne

Specjalizacje
Rozwój produktów

wymogi sektorowe, konsumenci, dane osobowe, cyberbezpieczeństwo, pranie pieniędzy, outsourcing, konkurencja

Rozwój produktów
Licencjonowanie

finanse, fintech, telekomunikacja, zakłady wzajemne, retail, online

Licencjonowanie
Nadzór i compliance

wdrożenia regulacji - audyty - postępowania

Nadzór i compliance
Ekspansja zagraniczna (paszportowanie)

paszport UE instytucji regulowanych - świadczenie usług nieregulowanych w UE - świadczenie usługi między UK a Polską (EU-UK Trade and Cooperation Agreement) - świadczenie usług w ramach EFTA (Szwajcaria)

Ekspansja zagraniczna (paszportowanie)

W świecie regulacji jesteśmy adwokatami i radcami prawnymi swobody biznesu

Zobacz także:
Transakcje - Inwestycje - Przekształcenia
Transakcje – Inwestycje – Przekształcenia
Finansowanie
Finansowanie
Obsługa bieżąca
Obsługa bieżąca
Współpraca i Kontrakty B2B
Współpraca i Kontrakty B2B
Environmental - Social - Governance (ESG)
Environmental – Social – Governance (ESG)
Spory i kontrowersje
Spory i kontrowersje
Nowe prawo i legislacja
Nowe prawo i legislacja
Kompetencje wewnętrzne
Kompetencje wewnętrzne

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841