Regulacje

Biznes potrzebuje pewności, czy i jakim regulacjom podlega dostawca lub produkt. Brak pewności ogranicza swobodę, przewidywalność i rentowność biznesu.

  • Regulacje to część sytemu prawa nakierowana na eliminację ujawnionych lub spodziewanych skonkretyzowanych niedoskonałości wolnego rynku. Wprowadza się je w sektorach dostarczających podstawowe lub skomplikowane dobra oraz w stosunkach, gdzie występuje istotna przewaga jednej strony nad drugą, najczęściej dostawcy nad użytkownikiem końcowym.
  • Jest to prawo znacznie bardziej kazuistyczne niż prawo ogólne. Są to zarówno przepisy prawa stanowionego jak i niższego rzędu akty prawne, rozstrzygnięcia organów, dydaktyka nadzorcza.
  • Z racji dynamiki rozwoju oraz zróżnicowania stanów faktycznych często występuje specjalistyczny organ nadzoru, egzekwujący regulacje.
  • Cel regulacji jest zazwyczaj jasno określony, ale konkretne przepisy są generalne, nieprecyzyjne i lakoniczne. Regułą jest brak rozbudowanego orzecznictwa oraz literatury prawniczej.
Doradztwo regulacyjne DLK Legal:
Co dostarczamy

rozwój produktów - licencje - compliance - więcej

Co dostarczamy
Specjalizacje

regulacje sektorowe - horyzontalne - instrumenty regulacyjne

Specjalizacje

W świecie regulacji jesteśmy adwokatami i radcami prawnymi swobody biznesu

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841