Ekspansja zagraniczna (paszportowanie)

  • Prowadzenie biznesu w innym kraju wymaga zasadniczo spełnienia wymogów tego kraju. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy prowadzenie działalności wymaga zezwoleń lub spełnienia innych wymogów.
  • W niektórych obszarach gospodarki na terenie całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego można prowadzić działalność w oparciu o zezwolenia, wpisy, dopuszczenia uzyskane w jednym z krajów (tzw. paszport europejski). Paszport występuje w większości usług finansowych i korzystają z niego banki, instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, dostawcy świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku. Z paszportu nie mogą korzystać małe instytucje płatnicze (MIP), biura usług płatniczych oraz podmioty działające na podstawie wyłączeń.
  • Działalność na rynku goszczącym wykonuje się albo w ramach działalności transgranicznej (swoboda świadczenia usług), albo przez oddział. W niektórych regulacjach wyodrębnia się prowadzenie działalności przez agenta.
  • Korzystanie z paszportu w praktyce polega na tym, że dostawca planujący ekspansję zagraniczną zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia takiej działalności organ nadzoru. Organ ten następnie przesyła zawiadomienie do właściwego organu nadzorczego goszczącego państwa członkowskiego.
  • Skomplikowanie procedury paszportowej zależy od rodzaju usług oraz od wybranego sposobu prowadzenia działalności w państwie goszczącym. Postępowanie paszportowe ma charakter wyłącznie formalny, w jego toku nie powinny być badane kwestie merytoryczne. Dzięki temu postępowanie paszportowe jest zazwyczaj szybkie i nieskomplikowane.
Ekspansja w praktyce:
Paszportowanie UE instytucji regulowanych
Paszportowanie UE instytucji regulowanych
Świadczenie usług nieregulowanych EU <> Polska
Świadczenie usług nieregulowanych EU <> Polska
Świadczenie usług Polska <> UK
Świadczenie usług Polska <> UK
Świadczenie usług w ramach EFTA (Szwajcaria)
Świadczenie usług w ramach EFTA (Szwajcaria)
Zobacz także:
Specjalizacje

regulacje sektorowe - horyzontalne - instrumenty regulacyjne

Specjalizacje
Rozwój produktów

wymogi sektorowe, konsumenci, dane osobowe, cyberbezpieczeństwo, pranie pieniędzy, outsourcing, konkurencja

Rozwój produktów
Licencjonowanie

finanse, fintech, telekomunikacja, zakłady wzajemne, retail, online

Licencjonowanie
Compliance

wdrożenia regulacji - audyty - postępowania

Compliance

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841