Ekspansja zagraniczna (paszportowanie)

 • Prowadzenie biznesu w innym kraju wymaga zasadniczo spełnienia wymogów stawianych przez ten kraj. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy prowadzenie działalności wymaga zezwoleń lub spełnienia innych wymogów.
 • W niektórych obszarach gospodarki na terenie całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego można prowadzić działalność w oparciu o zezwolenia, wpisy czy dopuszczenia uzyskane w jednym z krajów (tzw. paszport europejski). Paszport występuje w większości usług finansowych i korzystają z niego banki, instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, dostawcy świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku. Z paszportu nie mogą korzystać małe instytucje płatnicze (MIP), biura usług płatniczych oraz podmioty działające na podstawie wyłączeń.
 • Działalność na rynku goszczącym wykonuje się albo w ramach działalności transgranicznej (swoboda świadczenia usług), albo przez oddział. W niektórych regulacjach wyodrębnia się prowadzenie działalności przez agenta. Po odpowiedniej kwalifikacji prawnej możliwe jest także świadczenie usług w modelu reverse solictation.
 • Korzystanie z paszportu w praktyce polega na tym, że dostawca planujący ekspansję zagraniczną zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia takiej działalności organ nadzoru. Organ ten następnie przesyła zawiadomienie do właściwego organu nadzorczego goszczącego państwa członkowskiego.
 • Skomplikowanie procedury paszportowej zależy od rodzaju usług oraz od wybranego sposobu prowadzenia działalności w państwie goszczącym. Postępowanie paszportowe ma charakter wyłącznie formalny, w jego toku nie powinny być badane kwestie merytoryczne. Dzięki temu postępowanie paszportowe jest zazwyczaj szybkie i nieskomplikowane.

 

DORADZAMY DOSTAWCOM POLSKIM W ŚWIADCZENIU USŁUG NA TERYTORIUM UE oraz poza jej granicami, W TYM w Wielkiej brytanii ORAZ DOSTAWCOM Zagranicznym W ŚWIADCZENIU USŁUG NA TERENIE polski.

TYPOWE OBSZARY OBSŁUGI PRAWNEJ OBEJMUJĄ:

 • ocena dopuszczalności świadczenia przez dostawcę z Polski lub zagranicznego, usług w na terytorium UE oraz poza jej granicami
 • ocena dopuszczalności świadczenia w Polsce usług przez dostawcę zagranicznego w świetle przepisów polskich i międzynarodowych
 • doradztwo w wyborze prawa właściwego dla umów i regulaminów
 • weryfikacja umów i regulaminów
 • opracowanie opinii prawnych i zgłoszeń do organów nadzoru
 • zastosowanie do dzielności dostawcy lokalnych przepisów sektorowych

 

Ekspansja w praktyce:
Paszportowanie UE instytucji regulowanych
Paszportowanie UE instytucji regulowanych
Świadczenie usług nieregulowanych EU <> Polska
Świadczenie usług nieregulowanych EU <> Polska
Świadczenie usług Polska <> UK
Świadczenie usług Polska <> UK
Świadczenie usług w ramach EFTA (Szwajcaria)
Świadczenie usług w ramach EFTA (Szwajcaria)
Zobacz także:
Specjalizacje

regulacje sektorowe - horyzontalne - instrumenty regulacyjne

Specjalizacje
Rozwój produktów

wymogi sektorowe, konsumenci, dane osobowe, cyberbezpieczeństwo, pranie pieniędzy, outsourcing, konkurencja

Rozwój produktów
Licencjonowanie

finanse, fintech, telekomunikacja, zakłady wzajemne, retail, online

Licencjonowanie
Nadzór i compliance

wdrożenia regulacji - audyty - postępowania

Nadzór i compliance

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841