Kary AML

Kary AML nałożone, o których informacja została podana do wiadomości publicznej

Uwaga: jeśli link do publikacji nie działa, mogło dojść do uchylenia decyzji lub innych zmian.

 • wysokość: PLN 3000 \ naruszenie: niesporządzenie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 2022.04 przejdź
 • wysokość: PLN 3000 \ naruszenie: niesporządzenie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 2022.04 przejdź
 • wysokość: PLN 3 000 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego \ publikacja: 2022.03 przejdź
 • wysokość: PLN 60 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, brak identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego, wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności \ publikacja: 2022.02 przejdź
 • wysokość: PLN 4000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2022.02 przejdź
 • wysokość: PLN 8000 \ naruszenie: wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, wprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML z uchybieniem regulacjom, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2022.01 przejdź
 • wysokość: PLN 3000 \ naruszenie: wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \ publikacja: 2022.01 przejdź
 • wysokość: PLN 1500 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2022.01 przejdź
 • wysokość: PLN 4000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2022.01 przejdź
 • wysokość: PLN 6000 \ naruszenie: wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, niesporządzenie oceny ryzyka, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 2021.12 przejdź
 • wysokość: PLN 800 \ naruszenie: niewprowadzenie procedury AML, niesporządzenie oceny ryzyka \ publikacja: 2021.12 przejdź
 • wysokość: PLN 5000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego \ publikacja: 2021.12 przejdź
 • wysokość: PLN 3000 \ naruszenie: niewprowadzenie procedury AML, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego \ publikacja: 2021.12 przejdź
 • wysokość: PLN 500 \ naruszenie: niewprowadzenie procedury AML, niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML, niewprowadzenie procedury pozwalającej na wykrycie braku informacji o zleceniodawcy transakcji \ publikacja: 2021.11 przejdź
 • wysokość: PLN 5 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, nieuwzględnienie w procedurze AML wszystkich elementów wymaganych przez regulacje AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2021.11 przejdź
 • wysokość: PLN 5 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, nieuwzględnienie w procedurze AML wszystkich elementów wymaganych przez regulacje AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2021.11 przejdź
 • wysokość: PLN 50 000 \ naruszenie: niewprowadzenie procedury AML, niedokumentowanie wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \  publikacja: 2021.10 przejdź
 • wysokość: PLN 5 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, brak dokumentowania zastosowanych środków, niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \  publikacja: 2021.10 przejdź
 • wysokość: PLN 1 700 \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \  publikacja: 2021.10 przejdź
 • wysokość: PLN 500 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, brak dokumentowania zastosowanych środków \  publikacja: 2021.09 przejdź
 • wysokość: PLN 5 000 \ naruszenie: niesporządzenie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML \  publikacja: 2021.09 przejdź
 • wysokość: PLN 7 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego \  publikacja: 2021.09 przejdź
 • wysokość: PLN 5 000 \ naruszenie: niesporządzenie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2021.09 przejdź
 • wysokość: PLN 5 000 \ naruszenie: niesporządzenie oceny ryzyka \ publikacja: 2021.09 przejdź
 • wysokość: PLN 450 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, brak identyfikacji beneficjentów rzeczywistych \  publikacja: 2021.09 przejdź
 • wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2021.09 przejdź
 • wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \  publikacja: 2021.07 przejdź
 • wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niewprowadzenie procedury AML, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2021.07 przejdź
 • wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: niesporządzenie oceny ryzyka, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niewprowadzenie procedury AML \  publikacja: 2021.07 przejdź
 • wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, brak identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2021.06 przejdź
 • wysokość: PLN 1 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2021.06 przejdź
 • wysokość: PLN 8 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, nieudokumentowanie zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego, niewprowadzenie procedury AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \  publikacja: 2021.06 przejdź
 • wysokość: PLN 3 000 \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków związanych z AML, niesporządzenie oceny ryzyka, nieudokumentowanie zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego, niewprowadzenie procedury AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \  publikacja: 2021.06 przejdź
 • wysokość: PLN 1 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2021.06 przejdź
 • wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków związanych z AML, niesporządzenie oceny ryzyka, nieudokumentowanie zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego, niewprowadzenie procedury AML \  publikacja: 2021.06 przejdź
 • wysokość: PLN 3 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, brak identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2021.06 przejdź
 • wysokość: PLN 5 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2021.06 przejdź
 • wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: niesporządzenie oceny ryzyka, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niewprowadzenie procedury AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \  publikacja: 2021.06 przejdź
 • wysokość: PLN 5 000 \ naruszenie: niesporządzenie oceny ryzyka, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego \  publikacja: 2021.06 przejdź
 • wysokość: PLN 5 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2021.06 przejdź
 • wysokość: PLN 3 000 \ naruszenie: nieokreślenie zasad kontroli wewnętrznej i nadzoru nad zgodnością z regulacjami AML w procedurze AML, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2021.03 przejdź
 • wysokość: PLN 1 000 \ naruszenie: nieuwzględnienie w procedurze AML wszystkich elementów wymaganych przez regulacje AML, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \  publikacja: 2021.03 przejdź
 • wysokość: PLN 7 000 \ naruszenie: niesporządzenie oceny ryzyka, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niewprowadzenie procedury AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \ publikacja: 2021.02 przejdź
 • wysokość: PLN 3 700 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, nieudokumentowanie zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego \ publikacja: 2021.01 przejdź
 • wysokość: PLN 1 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2021.01 przejdź
 • wysokość: PLN 3 000 \ naruszenie: wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2021.01 przejdź
 • wysokość: podanie informacji o decyzji do publicznej  wiadomości \ naruszenie: wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności \  publikacja: 2021.01 przejdź
 • wysokość: PLN 3 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niesporządzanie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \  publikacja: 2021.01 przejdź
 • wysokość: PLN 1 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2021.01 przejdź
 • wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2021.01 przejdź
 • wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2021.01 przejdź
 • wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2020.12 przejdź
 • wysokość: PLN 2 500 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności \  publikacja: 2020.12 przejdź
 • wysokość: podanie informacji o decyzji do publicznej wiadomości \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka \  publikacja: 2020.12 przejdź
 • wysokość: PLN 2 500 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \  publikacja: 2020.11 przejdź
 • wysokość: PLN 1 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2020.11 przejdź
 • wysokość: PLN 1 500 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego \  publikacja: 2020.11 przejdź
 • wysokość: PLN 500 000 \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków związanych z AML, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \  publikacja: 2020.11 przejdź
 • wysokość: PLN 5 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2020.11 przejdź
 • wysokość: PLN 5 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego \  publikacja: 2020.11 przejdź
 • wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego \  publikacja: 2020.11 przejdź
 • wysokość: podanie informacji o decyzji do publicznej  wiadomości \ naruszenie: nieuwzględnienie w procedurze AML wszystkich elementów wymaganych przez regulacje AML, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2020.10 przejdź
 • wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: nieuwzględnienie w procedurze AML wszystkich elementów wymaganych przez regulacje AML, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \ publikacja: 2020.10 przejdź
 • wysokość: PLN 1 500 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2020.10 przejdź
 • wysokość: PLN 1 000 \ naruszenie: wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \ publikacja: 2020.10 przejdź
 • wysokość: PLN 1 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2020.10 przejdź
 • wysokość: podanie informacji o decyzji do publicznej wiadomości \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2020.10 przejdź
 • wysokość: podanie informacji o decyzji do publicznej wiadomości \ naruszenie: niesporządzenie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \ publikacja: 2021.05 przejdź
 • wysokość: PLN 1 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2020.05 przejdź
 • wysokość: PLN 1 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, nieuwzględnienie w procedurze AML wszystkich elementów wymaganych przez regulacje AML \  publikacja: 2020.05 przejdź
 • wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: niesporządzenie oceny ryzyka, wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, nieuwzględnienie w procedurze AML wszystkich elementów wymaganych przez regulacje AML \  publikacja: 2020.05 przejdź
 • wysokość: PLN 1 500 \ naruszenie: niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 2020.03 przejdź
 • wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: niewprowadzenie procedury AML, nieudokumentowanie wyników bieżących analiz przeprowadzonych transakcji, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \  publikacja: 2020.02 przejdź
 • wysokość: PLN 1 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2020.02 przejdź
 • wysokość: PLN 7 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \  publikacja: 2020.02 przejdź
 • wysokość: PLN 3 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2020.02 przejdź
 • wysokość: PLN 1 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2020.02 przejdź
 • wysokość: PLN 1 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego \  publikacja: 2020.02 przejdź
 • wysokość: PLN 7 700 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego \  publikacja: 2019.07 przejdź
 • wysokość: PLN 200 \ naruszenie: wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \  publikacja: 2019.04 przejdź

Co dostarczamy w sprawach postępowań o kary AML:

 • asysta w trakcie kontroli
 • reakcja na protokół pokontrolny wraz z szczegółową analizą postępowania instytucji obowiązanej w przeszłości, kwalifikacji prawnych ewentualnych naruszeń, weryfikacji dochowania przepisów o postępowaniu przez organ przed, w trakcie i po kontroli
 • plan naprawczy do wdrożenia przez instytucję obowiązaną
 • reprezentacja w postępowaniu o nałożenie kary

Zapytaj o obsługę prawną postępowań o kary AML

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841