Kary AML

Kary AML nałożone, o których informacja została podana do wiadomości publicznej

 

Uwaga: jeśli link do publikacji nie działa, mogło dojść do uchylenia decyzji lub innych zmian.

Ostatnia aktualizacja: 03.2024

 

 • wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka \ publikacja: 03.2024 przejdź
 • wysokość: PLN 10 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niewprowadzenie procedury AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 03.2024 przejdź
 • wysokość: PLN 4 000 \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 02.2024 przejdź
 • wysokość: PLN 180 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 02.2024 przejdź
 • wysokość: PLN 4 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 01.2024 przejdź
 • wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: niezaktualizowanie oceny ryzyka \ publikacja: 01.2024 przejdź
 • wysokość: PLN 15 000 \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML, niewprowadzenie procedury AML, niesporządzanie oceny ryzyka, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego. niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \ publikacja: 11.2023 przejdź
 • wysokość: PLN 15 000 \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML, niewprowadzenie procedury AML, niesporządzanie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \ publikacja: 11.2023 przejdź
 • wysokość: PLN 3 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 11.2023 przejdź
 • wysokość: PLN 6 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i wielkości działalności \ publikacja: 11.2023 przejdź
 • wysokość: PLN 4 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML \ publikacja: 10.2023 przejdź
 • wysokość: PLN 7 000 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 09.2023 przejdź
 • wysokość: PLN 8 000 \ naruszenie: niewprowadzenie procedury AML, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML  \ publikacja: 09.2023 przejdź
 • wysokość: PLN 3 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 09.2023 przejdź
 • wysokość: PLN 8 000 \ naruszenie: wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i wielkości działalności, niezaktualizowanie oceny ryzyka, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 09.2023 przejdź
 • wysokość: PLN 4 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 09.2023 przejdź
 • wysokość: PLN 250 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 09.2023 przejdź
 • wysokość: PLN 150 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego \ publikacja: 09.2023 przejdź
 • wysokość: PLN 5 000 \ naruszenie: niewprowadzenie procedury AML, niesporządzanie oceny ryzyka, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 09.2023 przejdź
 • wysokość: PLN 6 000 \ naruszenie: niewprowadzenie procedury AML, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 09.2023 przejdź
 • wysokość: PLN 50 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 09.2023 przejdź
 • wysokość: PLN 25 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 09.2023 przejdź
 • wysokość: 15 000 PLN \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML, niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML spośród zarządu instytucji, niesporządzanie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \ publikacja: 08.2023 przejdź
 • wysokość: 10 000 PLN \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego,  niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 08.2023 przejdź
 • wysokość: PLN 8 000 \ naruszenie: wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i wielkości działalności, niesporządzanie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML, \ publikacja: 08.2023 przejdź
 • wysokość: PLN 45 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 07.2023 przejdź
 • wysokość: PLN 4000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 07.2023 przejdź
 • wysokość: PLN 6000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i wielkości działalności, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \ publikacja: 07.2023 przejdź
 • wysokość: PLN 6000 \ naruszenie: niezaktualizowanie oceny ryzyka, wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i wielkości działalności, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 07.2023 przejdź
 • wysokość: PLN 2500 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i wielkości działalności \ publikacja: 06.2023 przejdź
 • wysokość: PLN 12 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, brak identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 06.2023 przejdź
 • wysokość: PLN 8000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 06.2023 przejdź
 • wysokość: PLN 1500 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 06.2023 przejdź
 • wysokość: PLN 8000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 06.2023 przejdź
 • wysokość: PLN 6000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 06.2023 przejdź
 • wysokość: PLN 10 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i wielkości działalności, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 06.2023 przejdź
 • wysokość: PLN 20 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 06.2023 przejdź
 • wysokość: PLN 6000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 05.2023 przejdź
 • wysokość: PLN 6000 \ naruszenie: niewprowadzenie procedury AML, niesporządzanie oceny ryzyka niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \ publikacja: 05.2023 przejdź
 • wysokość: PLN 8000 \ naruszenie: wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i wielkości działalności, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 05.2023 przejdź
 • wysokość: PLN 6000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 05.2023 przejdź
 • wysokość: PLN 50 000 \ naruszenie: niewprowadzenie procedury AML, niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML  \ publikacja: 2023.03 przejdź
 • wysokość: PLN 300 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego, niewłaściwe zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML  \ publikacja: 2023.03 przejdź
 • wysokość: PLN 15 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego \ publikacja: 2023.01 przejdź
 • wysokość: PLN 5 000 \ naruszenie: niesporządzania oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML  \ publikacja: 2023.01 przejdź
 • wysokość: PLN 45 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 2023.01 przejdź
 • wysokość: PLN 5 000 \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML, niesporządzania oceny ryzyka, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego \ publikacja: 2023.01 przejdź
 • wysokość: PLN 1 500 \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML, niesporządzania oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML \ publikacja: 2023.01 przejdź
 • wysokość: PLN 30 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2022.12 przejdź
 • wysokość: PLN 1 200 000 \ naruszenie: brak identyfikacji beneficjentów rzeczywistych \ publikacja: 2022.11 przejdź
 • wysokość: PLN 10 000 \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML,  niesporządzania oceny ryzyka, wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i wielkości działalności, niesporządzania oceny ryzyka, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2022.11 przejdź
 • wysokość: PLN 4 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2022.11 przejdź
 • wysokość: PLN 2 500 \ naruszenie: niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2022.11 przejdź
 • wysokość: PLN 10 000 \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML,  niesporządzania oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \ publikacja: 2022.10 przejdź
 • wysokość: PLN 4 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2022.10 przejdź
 • wysokość: PLN 8 000 \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML,  niesporządzania oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \ publikacja: 2022.10 przejdź
 • wysokość: PLN 10 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2022.10 przejdź
 • wysokość: PLN 21 659 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2022.10 przejdź
 • wysokość: PLN 300 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego,  nieudokumentowanie zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego,  niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2022.09 przejdź
 • wysokość: PLN 6 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2022.09 przejdź
 • wysokość: PLN 6 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2022.09 przejdź
 • wysokość: PLN 6 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego, wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności \ publikacja: 2022.08 przejdź
 • wysokość: PLN 1 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2022.07 przejdź
 • wysokość: PLN 10 000 \ naruszenie: niesporządzania oceny ryzyka, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2022.07 przejdź
 • wysokość: PLN 6 000 \ naruszenie: niezaktualizowanie oceny ryzyka, wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 2022.06 przejdź
 • wysokość: PLN 5 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2022.06 przejdź
 • wysokość: PLN 6 000 \ naruszenie: niezaktualizowanie oceny ryzyka, wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 2022.05 przejdź
 • wysokość: PLN 15 000 \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML,  niesporządzania oceny ryzyka, niedokumentowanie wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, niewprowadzenie procedury AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \ publikacja: 2022.05 przejdź
 • wysokość: PLN 1 000 \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML,  niesporządzania oceny ryzyka, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 2022.05 przejdź
 • wysokość: PLN 1 500 \ naruszenie: niesporządzania oceny ryzyka, nieudokumentowanie zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego, niewprowadzenie procedury AML, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2022.05 przejdź
 • wysokość: PLN 3000 \ naruszenie: niesporządzenie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 2022.04 przejdź
 • wysokość: PLN 3000 \ naruszenie: niesporządzenie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 2022.04 przejdź
 • wysokość: PLN 3 000 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego \ publikacja: 2022.03 przejdź
 • wysokość: PLN 60 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, brak identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego, wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności \ publikacja: 2022.02 przejdź
 • wysokość: PLN 4000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2022.02 przejdź
 • wysokość: PLN 8000 \ naruszenie: wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, wprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML z uchybieniem regulacjom, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2022.01 przejdź
 • wysokość: PLN 3000 \ naruszenie: wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \ publikacja: 2022.01 przejdź
 • wysokość: PLN 1500 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2022.01 przejdź
 • wysokość: PLN 4000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2022.01 przejdź
 • wysokość: PLN 6000 \ naruszenie: wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, niesporządzenie oceny ryzyka, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 2021.12 przejdź
 • wysokość: PLN 800 \ naruszenie: niewprowadzenie procedury AML, niesporządzenie oceny ryzyka \ publikacja: 2021.12 przejdź
 • wysokość: PLN 5000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego \ publikacja: 2021.12 przejdź
 • wysokość: PLN 3000 \ naruszenie: niewprowadzenie procedury AML, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego \ publikacja: 2021.12 przejdź
 • wysokość: PLN 500 \ naruszenie: niewprowadzenie procedury AML, niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML, niewprowadzenie procedury pozwalającej na wykrycie braku informacji o zleceniodawcy transakcji \ publikacja: 2021.11 przejdź
 • wysokość: PLN 5 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, nieuwzględnienie w procedurze AML wszystkich elementów wymaganych przez regulacje AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2021.11 przejdź
 • wysokość: PLN 5 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, nieuwzględnienie w procedurze AML wszystkich elementów wymaganych przez regulacje AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2021.11 przejdź
 • wysokość: PLN 50 000 \ naruszenie: niewprowadzenie procedury AML, niedokumentowanie wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \  publikacja: 2021.10 przejdź
 • wysokość: PLN 5 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, brak dokumentowania zastosowanych środków, niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \  publikacja: 2021.10 przejdź
 • wysokość: PLN 1 700 \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obszar AML, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \  publikacja: 2021.10 przejdź
 • wysokość: PLN 500 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, brak dokumentowania zastosowanych środków \  publikacja: 2021.09 przejdź
 • wysokość: PLN 5 000 \ naruszenie: niesporządzenie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML \  publikacja: 2021.09 przejdź
 • wysokość: PLN 7 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego \  publikacja: 2021.09 przejdź
 • wysokość: PLN 5 000 \ naruszenie: niesporządzenie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2021.09 przejdź
 • wysokość: PLN 5 000 \ naruszenie: niesporządzenie oceny ryzyka \ publikacja: 2021.09 przejdź
 • wysokość: PLN 450 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, brak identyfikacji beneficjentów rzeczywistych \  publikacja: 2021.09 przejdź
 • wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2021.09 przejdź
 • wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \  publikacja: 2021.07 przejdź
 • wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niewprowadzenie procedury AML, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2021.07 przejdź
 • wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: niesporządzenie oceny ryzyka, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niewprowadzenie procedury AML \  publikacja: 2021.07 przejdź
 • wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, brak identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2021.06 przejdź
 • wysokość: PLN 1 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2021.06 przejdź
 • wysokość: PLN 8 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, nieudokumentowanie zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego, niewprowadzenie procedury AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \  publikacja: 2021.06 przejdź
 • wysokość: PLN 3 000 \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków związanych z AML, niesporządzenie oceny ryzyka, nieudokumentowanie zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego, niewprowadzenie procedury AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \  publikacja: 2021.06 przejdź
 • wysokość: PLN 1 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2021.06 przejdź
 • wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków związanych z AML, niesporządzenie oceny ryzyka, nieudokumentowanie zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego, niewprowadzenie procedury AML \  publikacja: 2021.06 przejdź
 • wysokość: PLN 3 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, brak identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2021.06 przejdź
 • wysokość: PLN 5 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2021.06 przejdź
 • wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: niesporządzenie oceny ryzyka, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niewprowadzenie procedury AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \  publikacja: 2021.06 przejdź
 • wysokość: PLN 5 000 \ naruszenie: niesporządzenie oceny ryzyka, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego \  publikacja: 2021.06 przejdź
 • wysokość: PLN 5 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2021.06 przejdź
 • wysokość: PLN 3 000 \ naruszenie: nieokreślenie zasad kontroli wewnętrznej i nadzoru nad zgodnością z regulacjami AML w procedurze AML, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2021.03 przejdź
 • wysokość: PLN 1 000 \ naruszenie: nieuwzględnienie w procedurze AML wszystkich elementów wymaganych przez regulacje AML, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \  publikacja: 2021.03 przejdź
 • wysokość: PLN 7 000 \ naruszenie: niesporządzenie oceny ryzyka, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niewprowadzenie procedury AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \ publikacja: 2021.02 przejdź
 • wysokość: PLN 3 700 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, nieudokumentowanie zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego \ publikacja: 2021.01 przejdź
 • wysokość: PLN 1 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2021.01 przejdź
 • wysokość: PLN 3 000 \ naruszenie: wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2021.01 przejdź
 • wysokość: podanie informacji o decyzji do publicznej  wiadomości \ naruszenie: wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności \  publikacja: 2021.01 przejdź
 • wysokość: PLN 3 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niesporządzanie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \  publikacja: 2021.01 przejdź
 • wysokość: PLN 1 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2021.01 przejdź
 • wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2021.01 przejdź
 • wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2021.01 przejdź
 • wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2020.12 przejdź
 • wysokość: PLN 2 500 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności \  publikacja: 2020.12 przejdź
 • wysokość: podanie informacji o decyzji do publicznej wiadomości \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka \  publikacja: 2020.12 przejdź
 • wysokość: PLN 2 500 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \  publikacja: 2020.11 przejdź
 • wysokość: PLN 1 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2020.11 przejdź
 • wysokość: PLN 1 500 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego \  publikacja: 2020.11 przejdź
 • wysokość: PLN 500 000 \ naruszenie: niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków związanych z AML, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \  publikacja: 2020.11 przejdź
 • wysokość: PLN 5 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2020.11 przejdź
 • wysokość: PLN 5 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego \  publikacja: 2020.11 przejdź
 • wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego \  publikacja: 2020.11 przejdź
 • wysokość: podanie informacji o decyzji do publicznej  wiadomości \ naruszenie: nieuwzględnienie w procedurze AML wszystkich elementów wymaganych przez regulacje AML, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2020.10 przejdź
 • wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: nieuwzględnienie w procedurze AML wszystkich elementów wymaganych przez regulacje AML, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \ publikacja: 2020.10 przejdź
 • wysokość: PLN 1 500 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \ publikacja: 2020.10 przejdź
 • wysokość: PLN 1 000 \ naruszenie: wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \ publikacja: 2020.10 przejdź
 • wysokość: PLN 1 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2020.10 przejdź
 • wysokość: podanie informacji o decyzji do publicznej wiadomości \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2020.10 przejdź
 • wysokość: podanie informacji o decyzji do publicznej wiadomości \ naruszenie: niesporządzenie oceny ryzyka, niewprowadzenie procedury AML, niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niewprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie AML \ publikacja: 2021.05 przejdź
 • wysokość: PLN 1 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2020.05 przejdź
 • wysokość: PLN 1 000 \ naruszenie: niesporządzanie oceny ryzyka, wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, nieuwzględnienie w procedurze AML wszystkich elementów wymaganych przez regulacje AML \  publikacja: 2020.05 przejdź
 • wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: niesporządzenie oceny ryzyka, wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, nieuwzględnienie w procedurze AML wszystkich elementów wymaganych przez regulacje AML \  publikacja: 2020.05 przejdź
 • wysokość: PLN 1 500 \ naruszenie: niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \ publikacja: 2020.03 przejdź
 • wysokość: PLN 2 000 \ naruszenie: niewprowadzenie procedury AML, nieudokumentowanie wyników bieżących analiz przeprowadzonych transakcji, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \  publikacja: 2020.02 przejdź
 • wysokość: PLN 1 000 \ naruszenie: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2020.02 przejdź
 • wysokość: PLN 7 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \  publikacja: 2020.02 przejdź
 • wysokość: PLN 3 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2020.02 przejdź
 • wysokość: PLN 1 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego \  publikacja: 2020.02 przejdź
 • wysokość: PLN 1 000 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego \  publikacja: 2020.02 przejdź
 • wysokość: PLN 7 700 \ naruszenie: niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego \  publikacja: 2019.07 przejdź
 • wysokość: PLN 200 \ naruszenie: wprowadzenie procedury AML nieuwzględniającej charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, niezapewnienie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za obszar AML \  publikacja: 2019.04 przejdź

Co dostarczamy w sprawach postępowań o kary AML:

 • asysta w trakcie kontroli
 • reakcja na protokół pokontrolny wraz z szczegółową analizą postępowania instytucji obowiązanej w przeszłości, kwalifikacji prawnych ewentualnych naruszeń, weryfikacji dochowania przepisów o postępowaniu przez organ przed, w trakcie i po kontroli
 • plan naprawczy do wdrożenia przez instytucję obowiązaną
 • reprezentacja w postępowaniu o nałożenie kary

Zapytaj o obsługę prawną postępowań o kary AML

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841