Specjalizacje

regulacje sektorowe:

 • bankowość, finanse, ubezpieczenia
 • telekomunikacja i komunikacja elektroniczna
 • usługi społeczeństwa informacyjnego
 • gry hazardowe i zakłady wzajemne
 • handel

regulacje horyzontalne:

 • dane osobowe
 • świadczenie usług drogą elektroniczną
 • przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • ochrona konsumenta
 • ochrona konkurencji
 • infrastruktura krytyczna
 • postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

instrumenty regulacyjne

 • trwały nośnik
 • silne uwierzytelnienie (strong customer authentication)
 • KYC (know – your – customer)
 • zgody

 

Wybrane zagadnienia regulacyjne:
Kary AML

wysokość kar - najczęstsze naruszenia - daty

Kary AML
Zobacz także:
Rozwój produktów

wymogi sektorowe, konsumenci, dane osobowe, cyberbezpieczeństwo, pranie pieniędzy, outsourcing, konkurencja

Rozwój produktów
Licencjonowanie

finanse, fintech, telekomunikacja, zakłady wzajemne, retail, online

Licencjonowanie
Nadzór i compliance

wdrożenia regulacji - audyty - postępowania

Nadzór i compliance
Ekspansja zagraniczna (paszportowanie)

paszport UE instytucji regulowanych - świadczenie usług nieregulowanych w UE - świadczenie usługi między UK a Polską (EU-UK Trade and Cooperation Agreement) - świadczenie usług w ramach EFTA (Szwajcaria)

Ekspansja zagraniczna (paszportowanie)

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841