#Online & eCommerce #Retail

Niedopełnienie obowiązku informacyjnego wobec konsumenta i uniemożliwienie dochodzenia roszczeń związanych z umową

Konsument, który zawarł umowę o świadczenie usług ...

Niedopełnienie obowiązku informacyjnego wobec konsumenta i uniemożliwienie dochodzenia roszczeń związanych z umową

#Bankowość&Fintech #Industry 4.0

Rozporządzenie o rynkach kryptoaktywów (MiCA)

Konsument, który zawarł umowę o świadczenie usług ...

Rozporządzenie o rynkach kryptoaktywów (MiCA)

#Bankowość&Fintech #Online & eCommerce #Retail

Nowe zasady dostępu do rachunku bez SCA

Konsument, który zawarł umowę o świadczenie usług ...

Nowe zasady dostępu do rachunku bez SCA

#Bankowość&Fintech #DLK Legal #Legislacja

Praktyczne aspekty stosowania Wytycznych EBA dotyczących AML/CFT Compliance Officera

Konsument, który zawarł umowę o świadczenie usług ...

Praktyczne aspekty stosowania Wytycznych EBA dotyczących AML/CFT Compliance Officera

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

Cyfrowe Euro 2023

Konsument, który zawarł umowę o świadczenie usług ...

Cyfrowe Euro 2023

#Online & eCommerce #Retail

Wyprzedaże i promocje w Omnibus 2023

Konsument, który zawarł umowę o świadczenie usług ...

Wyprzedaże i promocje w Omnibus 2023

#Bankowość&Fintech #Industry 4.0 #IT & Outsourcing

Rozporządzenie pilotażowe DLT

Konsument, który zawarł umowę o świadczenie usług ...

Rozporządzenie pilotażowe DLT

#Online & eCommerce

Rozporządzenie o cyfrowych rynkach (DMA)

Konsument, który zawarł umowę o świadczenie usług ...

Rozporządzenie o cyfrowych rynkach (DMA)

#Bankowość&Fintech #Legislacja

Wytyczne EBA oraz Komunikat KNF – instrumenty ograniczonej sieci

Konsument, który zawarł umowę o świadczenie usług ...

Wytyczne EBA oraz Komunikat KNF – instrumenty ograniczonej sieci

#Bankowość&Fintech

Instrument płatniczy w przepisach o usługach płatniczych

Konsument, który zawarł umowę o świadczenie usług ...

Instrument płatniczy w przepisach o usługach płatniczych

#Bankowość&Fintech #Online & eCommerce

Wyniki konsultacji projektu ustawy crowdfunding

Konsument, który zawarł umowę o świadczenie usług ...

Wyniki konsultacji projektu ustawy crowdfunding

#AI-ML

Nadzór nad AI w projekcie rozporządzenia AIA

Nadzór nad AI

Nadzór nad AI w projekcie rozporządzenia AIA

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841