#Bankowość&Fintech #Legislacja #Online & eCommerce #Retail

Objęcie branży pożyczkowej nadzorem KNF

Od 1 stycznia 2024 r. działalność regulowana w zak...

Objęcie branży pożyczkowej nadzorem KNF

#Bankowość&Fintech #Industry 4.0

Rozporządzenie o rynkach kryptoaktywów (MiCA)

Od 1 stycznia 2024 r. działalność regulowana w zak...

Rozporządzenie o rynkach kryptoaktywów (MiCA)

#Bankowość&Fintech #Online & eCommerce #Retail

Nowe zasady dostępu do rachunku bez SCA

Od 1 stycznia 2024 r. działalność regulowana w zak...

Nowe zasady dostępu do rachunku bez SCA

#Bankowość&Fintech #DLK Legal #Legislacja

Praktyczne aspekty stosowania Wytycznych EBA dotyczących AML/CFT Compliance Officera

Od 1 stycznia 2024 r. działalność regulowana w zak...

Praktyczne aspekty stosowania Wytycznych EBA dotyczących AML/CFT Compliance Officera

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

Cyfrowe Euro 2023

Od 1 stycznia 2024 r. działalność regulowana w zak...

Cyfrowe Euro 2023

#Bankowość&Fintech #Industry 4.0 #IT & Outsourcing

Rozporządzenie pilotażowe DLT

Od 1 stycznia 2024 r. działalność regulowana w zak...

Rozporządzenie pilotażowe DLT

#Bankowość&Fintech #Legislacja

Wytyczne EBA oraz Komunikat KNF – instrumenty ograniczonej sieci

Od 1 stycznia 2024 r. działalność regulowana w zak...

Wytyczne EBA oraz Komunikat KNF – instrumenty ograniczonej sieci

#Bankowość&Fintech

Instrument płatniczy w przepisach o usługach płatniczych

Od 1 stycznia 2024 r. działalność regulowana w zak...

Instrument płatniczy w przepisach o usługach płatniczych

#Bankowość&Fintech #Online & eCommerce

Wyniki konsultacji projektu ustawy crowdfunding

Od 1 stycznia 2024 r. działalność regulowana w zak...

Wyniki konsultacji projektu ustawy crowdfunding

#Bankowość&Fintech #Online & eCommerce #Retail

Projektowanie usługi płatności odroczonych (Buy Now, Pay Later): wymogi regulacyjne

Od 1 stycznia 2024 r. działalność regulowana w zak...

Projektowanie usługi płatności odroczonych (Buy Now, Pay Later): wymogi regulacyjne

#Bankowość&Fintech #DLK Legal #Event #Online & eCommerce #Retail

Buy Now Pay Later Summit Europe 2021

Od 1 stycznia 2024 r. działalność regulowana w zak...

Buy Now Pay Later Summit Europe 2021

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841