Wystąpienia: Krzysztof Korus

#Bankowość&Fintech #DLK Legal #Event #Online & eCommerce #Retail

Online, 04.2021

Buy Now Pay Later Summit Europe 2021

Panel dyskusyjny Buy Now Pay Later Summit Europe 2021

Buy Now Pay Later Summit Europe 2021

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841