#Bankowość&Fintech #Legislacja #Online & eCommerce #Retail

Objęcie branży pożyczkowej nadzorem KNF

Od 1 stycznia 2024 r. działalność regulowana w zak...

Objęcie branży pożyczkowej nadzorem KNF

#Online & eCommerce #Retail

Niedopełnienie obowiązku informacyjnego wobec konsumenta i uniemożliwienie dochodzenia roszczeń związanych z umową

Od 1 stycznia 2024 r. działalność regulowana w zak...

Niedopełnienie obowiązku informacyjnego wobec konsumenta i uniemożliwienie dochodzenia roszczeń związanych z umową

#Bankowość&Fintech #Online & eCommerce #Retail

Nowe zasady dostępu do rachunku bez SCA

Od 1 stycznia 2024 r. działalność regulowana w zak...

Nowe zasady dostępu do rachunku bez SCA

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

Cyfrowe Euro 2023

Od 1 stycznia 2024 r. działalność regulowana w zak...

Cyfrowe Euro 2023

#Online & eCommerce #Retail

Wyprzedaże i promocje w Omnibus 2023

Od 1 stycznia 2024 r. działalność regulowana w zak...

Wyprzedaże i promocje w Omnibus 2023

#Online & eCommerce

Rozporządzenie o cyfrowych rynkach (DMA)

Od 1 stycznia 2024 r. działalność regulowana w zak...

Rozporządzenie o cyfrowych rynkach (DMA)

#Bankowość&Fintech #Online & eCommerce

Wyniki konsultacji projektu ustawy crowdfunding

Od 1 stycznia 2024 r. działalność regulowana w zak...

Wyniki konsultacji projektu ustawy crowdfunding

#Bankowość&Fintech #Online & eCommerce #Retail

Projektowanie usługi płatności odroczonych (Buy Now, Pay Later): wymogi regulacyjne

Od 1 stycznia 2024 r. działalność regulowana w zak...

Projektowanie usługi płatności odroczonych (Buy Now, Pay Later): wymogi regulacyjne

#Bankowość&Fintech #DLK Legal #Event #Online & eCommerce #Retail

Buy Now Pay Later Summit Europe 2021

Od 1 stycznia 2024 r. działalność regulowana w zak...

Buy Now Pay Later Summit Europe 2021

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841