Projektowanie usługi płatności odroczonych (Buy Now, Pay Later): wymogi regulacyjne

 

Usługi płatności odroczonych (Buy Now, Pay Later – BNPL) oferowane są zazwyczaj w kontekście zakupu towaru konsumenckiego. Łączą elementy produktów płatniczych oraz produktów kredytowych. Oba obszary podlegają niezależnie od siebie regulacjom krajowym i unijnym.

Kształt produktu BNPL i jego pozycja konkurencyjna zależy od kluczowych wymogów regulacyjnych:

  • kredyt konsumencki: to, czy produkt BNPL podlega wymogom kredytu konsumenckiego (m. in. wymogowi oceny zdolności kredytowej, trwałego nośnika, zasadom reklamy, spłaty, rejestracjom i zezwoleniom wymaganym przez prawo lokalne, etc.) zależy od przyjętego modelu opłat i prowizji
  • pranie pieniędzy: to, czy przed zawarciem umowy niezbędna jest weryfikacja tożsamości użytkownika (know – your – customer) w reżimie przepisów AML zależy od tego, czy relacja nawiązana z klientem ma cechy stałych stosunków gospodarczych
  • transakcja płatnicza, instrument płatniczy, kredyt płatniczy: to, czy transfer środków w rezultacie BNPL stanowi wykonywanie transakcji płatniczej, wymagające zezwoleń lub wpisów wymaganych przez prawo lokalne, zależy postanowień umów z użytkownikiem i akceptantem.

Zapytaj o obsługę prawną rozwoju produktu BNPL

Bankowość & Finanse

Bankowość & Finanse

Online & eCommerce

Online & eCommerce

Retail

Retail

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #DLK Legal #Event #Online & eCommerce #Retail

Online, 04.2021

Buy Now Pay Later Summit Europe 2021

Panel dyskusyjny Buy Now Pay Later Summit Europe 2021

Buy Now Pay Later Summit Europe 2021

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841