Projektowanie usługi płatności odroczonych (Buy Now, Pay Later): wymogi regulacyjne

 

Usługi płatności odroczonych (Buy Now, Pay Later – BNPL) oferowane są zazwyczaj w kontekście zakupu towaru konsumenckiego. Łączą elementy produktów płatniczych oraz produktów kredytowych. Oba obszary podlegają niezależnie od siebie regulacjom krajowym i unijnym.

Kształt produktu BNPL i jego pozycja konkurencyjna zależy od kluczowych wymogów regulacyjnych:

  • kredyt konsumencki: to, czy produkt BNPL podlega wymogom kredytu konsumenckiego (m. in. wymogowi oceny zdolności kredytowej, trwałego nośnika, zasadom reklamy, spłaty, rejestracjom i zezwoleniom wymaganym przez prawo lokalne, etc.) zależy od przyjętego modelu opłat i prowizji
  • pranie pieniędzy: to, czy przed zawarciem umowy niezbędna jest weryfikacja tożsamości użytkownika (know – your – customer) w reżimie przepisów AML zależy od tego, czy relacja nawiązana z klientem ma cechy stałych stosunków gospodarczych
  • transakcja płatnicza, instrument płatniczy, kredyt płatniczy: to, czy transfer środków w rezultacie BNPL stanowi wykonywanie transakcji płatniczej, wymagające zezwoleń lub wpisów wymaganych przez prawo lokalne, zależy postanowień umów z użytkownikiem i akceptantem.

Zapytaj o obsługę prawną rozwoju produktu BNPL

Bankowość & Finanse

Bankowość & Finanse

Online & eCommerce

Online & eCommerce

Retail

Retail

Zobacz również

#Online & eCommerce

Kara za nieadekwatne zabezpieczenia dla poziomu ryzyka naruszenia danych klientów

18 grudnia 2018 r. spółka Morele.net sp. z o. o...

Kara za nieadekwatne zabezpieczenia dla poziomu ryzyka naruszenia danych klientów

#Bankowość&Fintech #Industry 4.0

Projekt ustawy o kryptoaktywach

Projekt ustawy o kryptoaktywach (projekt z dnia...

Projekt ustawy o kryptoaktywach

#Bankowość&Fintech #Legislacja #Online & eCommerce #Retail

Objęcie branży pożyczkowej nadzorem KNF

Od 1 stycznia 2024 r. działalność regulowana w ...

Objęcie branży pożyczkowej nadzorem KNF

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841