Firma inwestycyjna z UE

Crowdfunding w modelu fractional ownership

Doradzaliśmy firmie inwestycyjnej z UE w projekcie:

Platforma crowdfundingowa obejmująca możliwość inwestowania środków w ułamkową własność przedmiotów kolekcjonerskich (fractional ownership)

Doradzaliśmy firmie inwestycyjnej z UE w zakresie kwalifikacji prawnej prowadzonej działalności, w ramach której firma umożliwia użytkownikom zainwestowanie niewielkiej kwoty pieniężnej w ułamkową własność (fractional ownership) dóbr kolekcjonerskich. W poszczególnych państwach członkowskich UE produkt ten jest kwalifikowany w odmienny sposób, w zależności od implementacji przepisów prawa UE oraz krajowego podejścia poszczególnych organów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Projekt wymagał m.in. pogłębionej analizy prawnej MIFID II i AIFMD/UCITS oraz polskich przepisów implementujących, a także uwzględnienia wątków technologicznych (tokenizacja) w ramach niektórych aspektów działalności firmy inwestycyjnej.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • kwalifikację prawną podejmowanej działalności z uwzględnieniem polskich przepisów o obrocie instrumentami finansowymi oraz funduszach inwestycyjnych (w tym AFI)
  • analizę wpływu niektórych kwestii transgranicznych i prawa właściwego na ww. kwalifikację prawną
  • ocenę niektórych dodatkowych ryzyk prawnych związanych z podejmowaną działalnością

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Krzysztof Korus
radca prawny, partner Krzysztof Korus

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Zobacz również

#Industry 4.0 #Online & eCommerce #Retail

polski pracodawca z branży e-commerce

Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu pracowniczego

Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu pracowniczego

#Bankowość&Fintech

polski bank komercyjny

Audyt procesów i procedur obsługi reklamacji dotyczących transakcji płatniczych

Audyt procesów i procedur obsługi reklamacji dotyczących transakcji płatniczych

#Bankowość&Fintech #Online & eCommerce

Allegro Finance sp. z o.o.

Licencja KIP dla Allegro Finance

Licencja KIP dla Allegro Finance

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841