Firma inwestycyjna z UE

Crowdfunding w modelu fractional ownership

Doradzaliśmy firmie inwestycyjnej z UE w projekcie:

Platforma crowdfundingowa obejmująca możliwość inwestowania środków w ułamkową własność przedmiotów kolekcjonerskich (fractional ownership)

Doradzaliśmy firmie inwestycyjnej z UE w zakresie kwalifikacji prawnej prowadzonej działalności, w ramach której firma umożliwia użytkownikom zainwestowanie niewielkiej kwoty pieniężnej w ułamkową własność (fractional ownership) dóbr kolekcjonerskich. W poszczególnych państwach członkowskich UE produkt ten jest kwalifikowany w odmienny sposób, w zależności od implementacji przepisów prawa UE oraz krajowego podejścia poszczególnych organów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Projekt wymagał m.in. pogłębionej analizy prawnej MIFID II i AIFMD/UCITS oraz polskich przepisów implementujących, a także uwzględnienia wątków technologicznych (tokenizacja) w ramach niektórych aspektów działalności firmy inwestycyjnej.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • kwalifikację prawną podejmowanej działalności z uwzględnieniem polskich przepisów o obrocie instrumentami finansowymi oraz funduszach inwestycyjnych (w tym AFI)
  • analizę wpływu niektórych kwestii transgranicznych i prawa właściwego na ww. kwalifikację prawną
  • ocenę niektórych dodatkowych ryzyk prawnych związanych z podejmowaną działalnością

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Krzysztof Korus
radca prawny, partner Krzysztof Korus

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Zobacz również

#Bankowość&Fintech

międzynarodowa grupa consumer finance

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

międzynarodowa grupa finansowa

Budowa nowego marketplace

Budowa nowego marketplace

#Bankowość&Fintech

Instytucja płatnicza

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841