Agent rozliczeniowy

Dokumentacja kontraktowa

Doradzaliśmy agentowi rozliczeniowemu w projekcie:

Przygotowanie pełnej dokumentacji kontraktowej dla usługi acquiringu i dodatkowych usług finansowych

  • W ramach projektu, zostało nam powierzone opracowanie całkowicie nowej dokumentacji prawnej usług jednego z dynamicznie rozwijających się agentów rozliczeniowych, który wraz z usługą acquiringu oferuje swoim klientom szeroki wachlarz innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Kluczowym wyzwaniem projektu było osiągnięcie celów zamierzonych przez Zleceniodawcę z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa prawnego projektu. Projekt wymagał m.in. dobrego zrozumienia warstwy technologicznej i kontekstu biznesowego świadczonych usług.
  • Konkurencja cenowa na rynku agentów rozliczeniowych w Polsce wymaga regularnego podnoszenia jakości świadczonych usług oraz oferowania nowych, innowacyjnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb akceptantów. Jednocześnie presja legislacyjna sprawia, że dokumentacja kontraktowa świadczenia usług płatniczych wymaga regularnego audytowania pod kątem zgodności z aktualnym stanem przepisów prawa, interpretacji organów nadzoru i rzeczywistych procesów technologicznych wykonywanych w celu obsługi transakcji.
  • DLK Legal posiada unikalne kompetencje w zakresie opracowywania i weryfikacji zgodności prawnej umów, regulaminów oraz procedur wewnętrznych stosowanych przez dostawców usług płatniczych. Realizowaliśmy w tym obszarze zarówno projekty dla klientów polskich, jak i zagranicznych.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • przygotowanie kompletnej dokumentacji umownej z akceptantem, uwzględniającej możliwość współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług wspierających obsługę płatności
  • dostosowanie dokumentacji umownej o obsługę nowych metod płatności
  • wdrożenie dodatkowych usług finansowych oferowanych przez Zleceniodawcę
  • zaprojektowanie i opracowanie dokumentacji związanej z zabezpieczeniem roszczeń Zleceniodawcy wobec swoich klientów z tytułu ryzyk finansowych, m.in. ryzyka chargebacków (collateral)

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

krajowa instytucja płatnicza

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

#Industry 4.0 #Online & eCommerce #Retail

zagraniczny operator platformy e-commerce

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

Dostawca usług w zakresie kryptowalut

Krypto-acquiring

Krypto-acquiring

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841