instytucja pożyczkowa

Dokumentacja pożyczki konsumenckiej

Doradzaliśmy instytucji pożyczkowej w projekcie:

Opracowanie kompletu dokumentacji umownej dla instytucji pożyczkowej oferującej pożyczkę konsumencką

  • Produkt pożyczki konsumenckiej podlega ścisłym regulacjom ustawy o kredycie konsumenckim. Regulacje wymagają od kredytodawcy spełnienia szeregu obowiązków na etapie przedumownym (np. w zakresie dokonania oceny zdolności kredytowej, przedstawienia kompleksowej informacji o oferowanym produkcie na formularzu informacyjnym), jak i na etapie umownym.
  • Umowa pożyczki konsumenckiej powinna w sposób jednoznaczny i zrozumiały określać wskazane w ustawie elementy (m.in. całkowitą kwotę kredytu, zasady i terminy spłaty kredytu, stopę oprocentowania, skutki braku płatności, etc.). W przypadku bardziej skomplikowanych produktów przedstawienie wszystkich wymaganych informacji w sposób zrozumiały dla konsumenta może wiązać się z licznymi trudnościami. Co istotne, w przypadku naruszenia przez kredytodawcę niektórych obowiązków przewidzianych w ustawie, odniesie to skutek w postaci tzw. sankcji kredytu darmowego (konsument będzie miał prawo zwrócić kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu).
  • Jednym z kluczowych obszarów regulowanych w umowie pożyczki są maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu. Kredytodawca powinien ustalić, które z kosztów ponoszonych przez konsumenta są związane z umową pożyczki, i czy suma tych kosztów nie przekracza dopuszczalnego poziomu. Opłaty pobierane od konsumenta podlegają również ocenie pod kątem tzw. abuzywności, dlatego istotne jest prawidłowe ich zaprojektowanie.

Doradztwo DLK w takich projektach obejmuje najczęściej:

  • Opracowanie wzorcowej umowy pożyczki/regulaminu zawierania pożyczek
  • Opracowanie wzorcowego formularza informacyjnego dopasowanego do oferowanej pożyczki
  • Opracowanie wzorcowych oświadczeń/zgód składanych przez konsumenta w toku wnioskowania o pożyczkę
  • Audyt kosztów ponoszonych przez konsumenta pod kątem ich zgodności z regulacjami

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Szymon Zych
adwokat, partner Szymon Zych

Mikołaj Cegłowski
radca prawny, starszy prawnik Mikołaj Cegłowski

Retail

Zobacz sektor

Retail

Zobacz również

#Industry 4.0 #Online & eCommerce #Retail

zagraniczny operator platformy e-commerce

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

Dostawca usług w zakresie kryptowalut

Krypto-acquiring

Krypto-acquiring

#Industry 4.0 #Online & eCommerce #Retail

polski pracodawca z branży e-commerce

Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu pracowniczego

Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu pracowniczego

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841