zagraniczny operator platformy e-commerce

Program lojalnościowy

Doradzaliśmy zagranicznemu operatorowi platformy e-commerce w projekcie:

wprowadzenie programu lojalnościowego
dla klientów

Dla naszego klienta, wiodącego przedsiębiorcy zagranicznego z Państwa UE z branży e-commerce, dokonaliśmy analizy prawnej planowanego wdrożenia programu lojalnościowego dla jego klientów na gruncie przepisów polskich.

Programy lojalnościowe stanowią istotny element strategii marketingowych wielu firm umożliwiając klientom, w tym konsumentom np. korzystanie z dodatkowych korzyści w ramach nagród za częste korzystanie z usług danej firmy. Z roku na rok obserwuje się wzrost ich popularności, co skutkuje opracowywaniem nowych, bardziej atrakcyjnych form tych programów. Dominujący na rynku model to program lojalnościowy oparty o akumulację punktów za zakupy, które klient może później „wymienić” na nagrody lub zniżki.

Przed wprowadzeniem programu lojalnościowego, niezbędna jest dokładna weryfikacja prawna planowanego rozwiązania. W szczególności należy zapewnić, aby sposób ukształtowania modelu nie naruszał obowiązujących regulacji (np. przepisów o usługach płatniczych, czy przepisów o grach hazardowych). Standardowo należy pamiętać o regulacjach dot. przetwarzania danych osobowych (m.in. o konieczności zapewnienia odpowiedniej podstawy przetwarzania danych oraz ewentualnych kwestiach związanych z zmianą celu przetwarzania danych klientów). Równie istotne jest dostosowanie regulaminu programu do wymogów prawa konsumenckiego, celem uniknięcia zarzutów o naruszanie praw konsumentów. Wreszcie, w przypadku szeroko rozumianej działalności transgranicznej w UE trzeba pamiętać o wątkach dotyczących wyboru właściwego prawa. Ramy prawne w tym zakresie dla zobowiązań umownych określa rozporządzenie Rzym I.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • analizę prawną planowanego wdrożenia programu lojalnościowego
  • przegląd i ocenę modelu pod kątem zgodności z polskim prawem, uwzględniając przepisy o usługach płatniczych, przepisy o grach hazardowych, regulacje dot. rynku e-commerce, prawo ochrony danych osobowych oraz przepisy konsumenckie
  • sporządzenie opinii prawnej wraz z rekomendacjami praktycznymi co do pożądanego ukształtowania programu lojalnościowego

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Bartosz Wyżykowski
radca prawny, partner Bartosz Wyżykowski

Kamil Mosoń
aplikant adwokacki, prawnik Kamil Mosoń

Industry 4.0

Zobacz sektor

Industry 4.0

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Retail

Zobacz sektor

Retail

Zobacz również

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

Dostawca usług w zakresie kryptowalut

Krypto-acquiring

Krypto-acquiring

#Industry 4.0 #Online & eCommerce #Retail

polski pracodawca z branży e-commerce

Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu pracowniczego

Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu pracowniczego

#Bankowość&Fintech #Online & eCommerce

Allegro Finance sp. z o.o.

Licencja KIP dla Allegro Finance

Licencja KIP dla Allegro Finance

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841