Wiodąca instytucja płatnicza

Kwalifikacja rozwiązania płatniczego

Doradzaliśmy wiodącej instytucji płatniczej w projekcie:

Kwalifikacja rozwiązania płatniczego jako instrumentu płatniczego, instrumentu ograniczonej sieci i schematu płatniczego

  • Nowoczesne rozwiązanie płatnicze o rozbudowanych funkcjonalnościach powinno być oceniane nie tylko pod kątem jego kwalifikacji jako instrument płatniczy regulowany ustawą o usługach płatniczych. Funkcjonalności (wszystkie lub niektóre) takiego rozwiązania mogą zostać zakwalifikowane jako tzw. instrument ograniczonej sieci (Limited Network). Ponadto rozwiązanie w niektórych przypadkach może zostać uznane za schemat płatniczy.
  • Wydawanie instrumentu Limited Network wiąże się z licznymi ułatwieniami w porównaniu do wydawania „pełnoprawnych” instrumentów płatniczych (brak stosowania znacznej większości przepisów ustawy o usługach płatniczych, brak obowiązków z zakresu AML). Powyższe może przynieść wymierne skutki w zakresie przewagi konkurencyjnej (zwłaszcza w zakresie „user experience”). Dla naszego klienta, wiodącej instytucji płatniczej, oceniliśmy czy funkcjonalności oferowanego rozwiązania płatniczego powinny być zakwalifikowane jako „pełnoprawny” instrument płatniczy, czy jako instrument Limited Network.
  • W sytuacji gdy podmiot oferujący rozwiązanie płatnicze opracowuje zasady przeprowadzania transakcji płatniczych, wydawania instrumentów płatniczych, akceptowania instrumentów płatniczych i przetwarzania transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych, rozwiązanie może stanowić schemat płatniczy. Prowadzenie schematu płatniczego podlega nadzorowi Narodowego Banku Polskiego, a w niektórych sytuacjach wymaga uzyskania zezwolenia. W projekcie oceniliśmy czy oferowane rozwiązanie jest schematem płatniczym wraz ze wskazaniem czy jest to schemat trójstronny, czy czterostronny (wymagający zezwolenia NBP).

Doradztwo DLK w takich projektach obejmuje najczęściej:

  • kwalifikację rozwiązania płatniczego jako instrumentu płatniczego regulowanego ustawą o usługach płatniczych lub jako instrumentu Limited Network
  • ocenę możliwości łączenia funkcjonalności „pełnoprawnego” instrumentu płatniczego i instrumentu Limited Network w jednym rozwiązaniu płatniczym
  • ocenę czy rozwiązanie jest schematem płatniczym wraz ze wskazaniem czy jest to schemat trójstronny, czy czterostronny (wymagający zezwolenia NBP)

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Szymon Zych
adwokat, starszy prawnik Szymon Zych

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Zobacz również

#Bankowość&Fintech

międzynarodowa grupa consumer finance

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

międzynarodowa grupa finansowa

Budowa nowego marketplace

Budowa nowego marketplace

#Bankowość&Fintech

Instytucja płatnicza

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841