Wiodąca instytucja płatnicza

Kwalifikacja rozwiązania płatniczego

Doradzaliśmy wiodącej instytucji płatniczej w projekcie:

Kwalifikacja rozwiązania płatniczego jako instrumentu płatniczego, instrumentu ograniczonej sieci i schematu płatniczego

  • Nowoczesne rozwiązanie płatnicze o rozbudowanych funkcjonalnościach powinno być oceniane nie tylko pod kątem jego kwalifikacji jako instrument płatniczy regulowany ustawą o usługach płatniczych. Funkcjonalności (wszystkie lub niektóre) takiego rozwiązania mogą zostać zakwalifikowane jako tzw. instrument ograniczonej sieci (Limited Network). Ponadto rozwiązanie w niektórych przypadkach może zostać uznane za schemat płatniczy.
  • Wydawanie instrumentu Limited Network wiąże się z licznymi ułatwieniami w porównaniu do wydawania „pełnoprawnych” instrumentów płatniczych (brak stosowania znacznej większości przepisów ustawy o usługach płatniczych, brak obowiązków z zakresu AML). Powyższe może przynieść wymierne skutki w zakresie przewagi konkurencyjnej (zwłaszcza w zakresie „user experience”). Dla naszego klienta, wiodącej instytucji płatniczej, oceniliśmy czy funkcjonalności oferowanego rozwiązania płatniczego powinny być zakwalifikowane jako „pełnoprawny” instrument płatniczy, czy jako instrument Limited Network.
  • W sytuacji gdy podmiot oferujący rozwiązanie płatnicze opracowuje zasady przeprowadzania transakcji płatniczych, wydawania instrumentów płatniczych, akceptowania instrumentów płatniczych i przetwarzania transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych, rozwiązanie może stanowić schemat płatniczy. Prowadzenie schematu płatniczego podlega nadzorowi Narodowego Banku Polskiego, a w niektórych sytuacjach wymaga uzyskania zezwolenia. W projekcie oceniliśmy czy oferowane rozwiązanie jest schematem płatniczym wraz ze wskazaniem czy jest to schemat trójstronny, czy czterostronny (wymagający zezwolenia NBP).

Doradztwo DLK w takich projektach obejmuje najczęściej:

  • kwalifikację rozwiązania płatniczego jako instrumentu płatniczego regulowanego ustawą o usługach płatniczych lub jako instrumentu Limited Network
  • ocenę możliwości łączenia funkcjonalności „pełnoprawnego” instrumentu płatniczego i instrumentu Limited Network w jednym rozwiązaniu płatniczym
  • ocenę czy rozwiązanie jest schematem płatniczym wraz ze wskazaniem czy jest to schemat trójstronny, czy czterostronny (wymagający zezwolenia NBP)

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Szymon Zych
adwokat, partner Szymon Zych

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

krajowa instytucja płatnicza

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

#Industry 4.0 #Online & eCommerce #Retail

zagraniczny operator platformy e-commerce

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

Dostawca usług w zakresie kryptowalut

Krypto-acquiring

Krypto-acquiring

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841