międzynarodowa grupa consumer finance

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

Doradzaliśmy międzynarodowej grupie consumer finance w projekcie:

Licencja Krajowej Instytucji Płatniczej dla Małej Instytucji Płatniczej przekraczającej limity transakcji

  • Mała Instytucja Płatnicza (MIP) może wykonywać transakcje płatnicze do limitu średnio EUR 1 500 000 miesięcznie w 12 miesięcznym okresie rozliczeniowym (art. 117f ust 3 ustawy o usługach płatniczych). Po przekroczeniu tego limitu MIP może dostosować rozmiar działalności tak, aby nie przekraczać tego limitu, albo złożyć wniosek o zezwolenie na działalność krajowej instytucji płatniczej w terminie 30 dni (art. 117q ustawy o usługach płatniczych).
  • W scenariuszu wniosku o zezwolenie MIP może kontynuować działalność bez konieczności dostosowania jej skali do limitu EUR 1 500 000.
  • Podkreślenia wymaga, że obowiązki i ułatwienia powyższe odnoszą się do limitów dotyczących sumy wykonanych transakcji płatniczych, ale nie do limitu środków na rachunku z art. 117h ust. 3 ustawy.
  • Inaczej niż w przypadku rejestracji MIP we wniosku o zezwolenie KIP przedkłada się KIP dokumenty i informacje na potwierdzenie spełnienia wymogów ustawy (w zakresie zależnym od rodzaju świadczonych usług oraz wykorzystywanej infrastruktury IT). Nie poprzestaje się na oświadczeniu o spełnianiu wymogów.
  • Podstawową korzyścią z otrzymania zezwolenia jest możliwość świadczenia usług bez ograniczeń kwotowych, zarówno co do limitu transakcji jak i kwoty na rachunku klienta, oraz możliwość świadczenia usług płatniczych i usług ściśle z nimi powiązanych we wszystkich krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE, Norwegia, Islandia, Lichtenstein).

Doradztwo DLK obejmowało:

  • wsparcie w dostosowaniu organizacji MIP do wymogów prowadzenia działalności jako krajowa instytucja płatnicza, w tym w zakresie outsourcingu
  • sporządzenie dokumentacji wnioskowej o zezwolenie na działalność krajowej instytucji płatniczej – złożenie dokumentacji wnioskowej oraz reprezentacja w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Bartosz Wyżykowski
radca prawny, partner Bartosz Wyżykowski

Tomasz Krawczyk
aplikant adwokacki, prawnik Tomasz Krawczyk

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

krajowa instytucja płatnicza

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

Spółka z sektora FinTech

Due diligence spółki z sektora FinTech

Due diligence spółki z sektora FinTech

#Bankowość&Fintech

polski bank komercyjny

Audyt procesów i procedur obsługi reklamacji dotyczących transakcji płatniczych

Audyt procesów i procedur obsługi reklamacji dotyczących transakcji płatniczych

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841