wiodąca polska sieć detaliczna

Model pobierania opłat za płatności BLIK

Doradzaliśmy wiodącej polskiej sieci detalicznej w projekcie:

Model naliczania przez akceptanta opłat z tytułu płatności za pobraniem z użyciem BLIK

Obowiązujące przepisy ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy – kodeks cywilny nakładają na akceptantów różne ograniczenia związane z pobieraniem opłat tytułem płatności, a m. in.:

  1. zakaz nakładania i pobierania przez akceptantów opłat za zapłatę w gotówce oraz różnicowania ceny w zależności od formy zapłaty,
  2. zakaz pobierania opłat surcharge w związku z korzystaniem z instrumentów płatniczych regulowanych w przepisach rozporządzenia 2015/751 (tzw. rozporządzenie w sprawie interchange fee),
  3. zakaz żądania od konsumenta opłaty za skorzystanie z określonego sposobu zapłaty przewyższającej poniesione przez przedsiębiorcę koszty w związku z tym sposobem
    zapłaty.

Dla naszego klienta, wiodącej sieci detalicznej oferującej towary za pośrednictwem Internetu dokonaliśmy oceny prawnej planowanego modelu naliczania opłat z tytułu płatności za pobraniem z użyciem BLIK.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • analizę prawną planowanego kształtowania przez akceptanta opłat z tytułu płatności za pobraniem z użyciem BLIK
  • sporządzenie opinii prawnej wraz z rekomendacjami praktycznymi

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Krzysztof Korus
radca prawny, partner Krzysztof Korus

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Retail

Zobacz sektor

Retail

Zobacz również

#Industry 4.0 #Online & eCommerce #Retail

zagraniczny operator platformy e-commerce

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

Dostawca usług w zakresie kryptowalut

Krypto-acquiring

Krypto-acquiring

#Industry 4.0 #Online & eCommerce #Retail

polski pracodawca z branży e-commerce

Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu pracowniczego

Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu pracowniczego

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841