Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService

Negocjacje umowy z Kevin UAB

Doradzaliśmy w projekcie:

Wsparcie w nawiązaniu współpracy pomiędzy eService a Kevin UAB

Dyrektywa PSD2 wprowadziła ramy prawne dla świadczenia nowych usług płatniczych: usługi dostępu do informacji o rachunku (AIS) oraz usługi inicjowania transakcji płatniczej (PIS). Do świadczenia usług AIS i PIS uprawnione mogą być instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego i banki (TPP). Usługa inicjowania płatności stanowi formę płatności zbliżoną do popularnych w Polsce przelewów typu pay-by-link, z tą różnicą, że dostawca prowadzący rachunek co do zasady nie może pobierać wynagrodzenia od TPP inicjującego transakcję płatniczą. Po implementacji dyrektywy PSD2 do prawa polskiego wielu agentów rozliczeniowych w Polsce podjęło starania, aby rozszerzyć ofertę udostępnianych metod płatności właśnie o przelewy elektroniczne w trybie usługi inicjowania transakcji płatniczej.

DLK Legal doradzało Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService przy nawiązaniu współpracy z Kevin UAB. Obszarem nawiązanej współpracy jest dostarczenie rozwiązań open banking w kanałach e-commerce i m-commerce.

eService jest liderem polskiego rynku akceptacji kart płatniczych i największym agentem rozliczeniowym w Europie środkowej. Kevin UAB jest instytucją płatniczą nadzorowaną przez Bank Litwy, która w ramach uzyskanego zezwolenia posiada uprawnienia m.in. do świadczenia usług otwartej bankowości (tj. usługi dostępu do informacji o rachunku oraz usługi inicjowania transakcji płatniczej).

Doradztwo DLK obejmowało:

  • opracowanie koncepcji regulacyjnej współpracy między instytucjami finansowymi w zakresie oferowanych usług płatniczych
  • wsparcie w negocjacjach umowy współpracy pomiędzy eService a Kevin UAB
  • bieżące doradztwo prawne w aspektach technologicznych związanych z założonym modelem regulacyjnym współpracy oraz projektowanymi usługami

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Krzysztof Korus
radca prawny, partner Krzysztof Korus

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

IT & Outsourcing

Zobacz sektor

Telekomunikacja

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Zobacz również

#Bankowość&Fintech

międzynarodowa grupa consumer finance

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

międzynarodowa grupa finansowa

Budowa nowego marketplace

Budowa nowego marketplace

#Bankowość&Fintech

Instytucja płatnicza

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841