Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService

Negocjacje umowy z Kevin UAB

Doradzaliśmy w projekcie:

Wsparcie w nawiązaniu współpracy pomiędzy eService a Kevin UAB

Dyrektywa PSD2 wprowadziła ramy prawne dla świadczenia nowych usług płatniczych: usługi dostępu do informacji o rachunku (AIS) oraz usługi inicjowania transakcji płatniczej (PIS). Do świadczenia usług AIS i PIS uprawnione mogą być instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego i banki (TPP). Usługa inicjowania płatności stanowi formę płatności zbliżoną do popularnych w Polsce przelewów typu pay-by-link, z tą różnicą, że dostawca prowadzący rachunek co do zasady nie może pobierać wynagrodzenia od TPP inicjującego transakcję płatniczą. Po implementacji dyrektywy PSD2 do prawa polskiego wielu agentów rozliczeniowych w Polsce podjęło starania, aby rozszerzyć ofertę udostępnianych metod płatności właśnie o przelewy elektroniczne w trybie usługi inicjowania transakcji płatniczej.

DLK Legal doradzało Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService przy nawiązaniu współpracy z Kevin UAB. Obszarem nawiązanej współpracy jest dostarczenie rozwiązań open banking w kanałach e-commerce i m-commerce.

eService jest liderem polskiego rynku akceptacji kart płatniczych i największym agentem rozliczeniowym w Europie środkowej. Kevin UAB jest instytucją płatniczą nadzorowaną przez Bank Litwy, która w ramach uzyskanego zezwolenia posiada uprawnienia m.in. do świadczenia usług otwartej bankowości (tj. usługi dostępu do informacji o rachunku oraz usługi inicjowania transakcji płatniczej).

Doradztwo DLK obejmowało:

  • opracowanie koncepcji regulacyjnej współpracy między instytucjami finansowymi w zakresie oferowanych usług płatniczych
  • wsparcie w negocjacjach umowy współpracy pomiędzy eService a Kevin UAB
  • bieżące doradztwo prawne w aspektach technologicznych związanych z założonym modelem regulacyjnym współpracy oraz projektowanymi usługami

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Krzysztof Korus
radca prawny, partner Krzysztof Korus

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

IT & Outsourcing

Zobacz sektor

Telekomunikacja

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

krajowa instytucja płatnicza

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

#Industry 4.0 #Online & eCommerce #Retail

zagraniczny operator platformy e-commerce

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

Dostawca usług w zakresie kryptowalut

Krypto-acquiring

Krypto-acquiring

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841