KG-TECH

DLK Legal doradzała KG-TECH przy uzyskaniu uprawnień dostawcy usług AIS

DLK Legal doradzała KG-Tech sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w procesie uzyskania uprawnień dostawcy świadczącego usługę dostępu do informacji o rachunku (AIS) i wpisu do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zespołem DLK Legal kierował adwokat Szymon Zych pod nadzorem partnera dra Krzysztofa Korusa. W projekcie doradzali ponadto prawnicy: Mikołaj CegłowskiAleksandra Księżak i dr Michał Mostowik.

Doradztwo dla KG-Tech obejmowało strategiczne podejście do sposobu świadczenia usług płatniczych, a także przygotowanie wniosku i doradztwo w postępowaniu przed KNF. KG-Tech jest czwartym podmiotem, który uzyskał wpis do prowadzonego przez KNF rejestru dostawców świadczących wyłącznie usługi AIS, w tym drugim reprezentowanym przez DLK Legal. KG-Tech jest częścią Kaczmarski Group, grupy spółek wyspecjalizowanych w dostarczaniu rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorców i konsumentów, w tym także w zarządzaniu informacją gospodarczą. W skład grupy wchodzi między innymi Krajowy Rejestr Długów, lider rynku informacji gospodarczych w Polsce.

– Projekt jest dowodem coraz większego zainteresowania usługami otwartej bankowości ze strony podmiotów spoza sektora cyfrowych płatności. Z kolei dla podmiotów sektora płatniczego brak uprawnień w zakresie usługi AIS i PIS może w przyszłości wpływać na możliwości biznesowe – komentuje Krzysztof Korus i dodaje: – Projekt KG-Tech jest symbolicznym zamknięciem bardzo dobrego roku 2020 dla praktyki licencji finansowych DLK Legal, gdyż z sukcesem doradzaliśmy klientom przy uzyskaniu wszystkich rodzajów licencji wynikających z regulacji płatniczych: instytucji pieniądza elektronicznego, instytucji płatniczej, dostawcy AIS oraz małej instytucji płatniczej.

Usługa dostępu do informacji o rachunku to jedna z dwóch nowych usług płatniczych regulowanych przepisami dyrektywy PSD2. Polega ona na uzyskiwaniu dostępu do informacji o internetowych rachunkach płatniczych użytkownika (np. o jego rachunkach bankowych lub portmonetkach internetowych) i konsolidacji pobranych danych do realizacji uzgodnionego z użytkownikiem celu (np. do oceny jego sytuacji finansowej). Dane o rachunkach są pobierane z użyciem kanału dostępowego instytucji prowadzącej te rachunki. Chociaż przepisy PSD2 wymagają „tylko” wpisu do rejestru przez podmiot świadczący usługę AIS (a nie uzyskania zezwolenia, jak w przypadku banków lub instytucji płatniczych), w praktyce zakres wymagań i charakter postępowań jest zbliżony do procedur licencyjnych.

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Szymon Zych
adwokat, partner Szymon Zych

Mikołaj Cegłowski
radca prawny, starszy prawnik Mikołaj Cegłowski

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

krajowa instytucja płatnicza

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

#Industry 4.0 #Online & eCommerce #Retail

zagraniczny operator platformy e-commerce

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

Dostawca usług w zakresie kryptowalut

Krypto-acquiring

Krypto-acquiring

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841