KG-TECH

DLK Legal doradzała KG-TECH przy uzyskaniu uprawnień dostawcy usług AIS

DLK Legal doradzała KG-Tech sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w procesie uzyskania uprawnień dostawcy świadczącego usługę dostępu do informacji o rachunku (AIS) i wpisu do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zespołem DLK Legal kierował adwokat Szymon Zych pod nadzorem partnera dra Krzysztofa Korusa. W projekcie doradzali ponadto prawnicy: Mikołaj CegłowskiAleksandra Księżak i dr Michał Mostowik.

Doradztwo dla KG-Tech obejmowało strategiczne podejście do sposobu świadczenia usług płatniczych, a także przygotowanie wniosku i doradztwo w postępowaniu przed KNF. KG-Tech jest czwartym podmiotem, który uzyskał wpis do prowadzonego przez KNF rejestru dostawców świadczących wyłącznie usługi AIS, w tym drugim reprezentowanym przez DLK Legal. KG-Tech jest częścią Kaczmarski Group, grupy spółek wyspecjalizowanych w dostarczaniu rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorców i konsumentów, w tym także w zarządzaniu informacją gospodarczą. W skład grupy wchodzi między innymi Krajowy Rejestr Długów, lider rynku informacji gospodarczych w Polsce.

– Projekt jest dowodem coraz większego zainteresowania usługami otwartej bankowości ze strony podmiotów spoza sektora cyfrowych płatności. Z kolei dla podmiotów sektora płatniczego brak uprawnień w zakresie usługi AIS i PIS może w przyszłości wpływać na możliwości biznesowe – komentuje Krzysztof Korus i dodaje: – Projekt KG-Tech jest symbolicznym zamknięciem bardzo dobrego roku 2020 dla praktyki licencji finansowych DLK Legal, gdyż z sukcesem doradzaliśmy klientom przy uzyskaniu wszystkich rodzajów licencji wynikających z regulacji płatniczych: instytucji pieniądza elektronicznego, instytucji płatniczej, dostawcy AIS oraz małej instytucji płatniczej.

Usługa dostępu do informacji o rachunku to jedna z dwóch nowych usług płatniczych regulowanych przepisami dyrektywy PSD2. Polega ona na uzyskiwaniu dostępu do informacji o internetowych rachunkach płatniczych użytkownika (np. o jego rachunkach bankowych lub portmonetkach internetowych) i konsolidacji pobranych danych do realizacji uzgodnionego z użytkownikiem celu (np. do oceny jego sytuacji finansowej). Dane o rachunkach są pobierane z użyciem kanału dostępowego instytucji prowadzącej te rachunki. Chociaż przepisy PSD2 wymagają „tylko” wpisu do rejestru przez podmiot świadczący usługę AIS (a nie uzyskania zezwolenia, jak w przypadku banków lub instytucji płatniczych), w praktyce zakres wymagań i charakter postępowań jest zbliżony do procedur licencyjnych.

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Szymon Zych
adwokat, starszy prawnik Szymon Zych

Mikołaj Cegłowski
radca prawny, starszy prawnik Mikołaj Cegłowski

Zobacz również

#Bankowość&Fintech

międzynarodowa grupa consumer finance

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

międzynarodowa grupa finansowa

Budowa nowego marketplace

Budowa nowego marketplace

#Bankowość&Fintech

Instytucja płatnicza

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841