Międzynarodowy Fintech

Obsługa płatności dla marketplace

Doradzaliśmy międzynarodowemu Fintechowi w projekcie:

zaprojektowanie obsługi płatności dla operatora marketplace

Na gruncie dyrektywy PSD1 operatorzy marketplace mogli pośredniczyć w płatności między użytkownikami markteplace bez konieczności uzyskania zezwoleń, licencji, bez stosowania reżimu AML, SCA, etc. Dzięki temu operator marketplace mógł przykładowo pośredniczyć w przekazaniu zapłaty od nabywcy zegarka do sprzedawcy, który wystawił ofertę sprzedaży zegarka na jego. Dyrektywa PSD2 zawęziła możliwość wykonywania takich czynności bez zezwolenia. Pod rządami PSD2 pośrednictwa takiego nie mogą wykonywać podmioty, które pośredniczą w transakcji na rzecz obu jej stron, to jest gdzie obie strony są użytkownikami platformy na zbliżonych zasadach. Operatorzy marketplace nie są w stanie zapewnić odpowiedniego customer experience i konwersji jeśli są wyłączeni całkowicie z procesu płatności. Dla międzynarodowego wiodącego Fintechu zaprojektowaliśmy usługę płatniczą przeznaczoną do wdrożenia przez operatorów marketplace, która zapewnia, że operatorzy ci nie świadczą pośrednictwa bez właściwego zezwolenia, a jednocześnie są w stanie zapewnić właściwy UX i konwersję na platformie.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • prawidłowe określenie ról regulacyjnych wszystkich uczestników procesu
  • operacjonalizację kryterium działania na rzecz strony umowy
  • operacjonalizację kryterium posiadania środków

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Krzysztof Korus
radca prawny, partner Krzysztof Korus

Bankowość & Finanse

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing #Retail #Telekomunikacja

wiodący operator telekomunikacyjny

Model zarządzania wierzytelnościami

Model zarządzania wierzytelnościami

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing #Online & eCommerce

operator platformy partycypacyjnej

Nowoczesna platforma partycypacyjna

Nowoczesna platforma partycypacyjna

#Bankowość&Fintech #Online & eCommerce #Retail

Wiodąca instytucja płatnicza

Buy Now Pay Later (BNPL)

Buy Now Pay Later (BNPL)

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841