Bank komercyjny

Open banking w banku komercyjnym

Doradzaliśmy Bankowi komercyjnemu w projekcie:

Doradztwo przy wdrożeniu usług otwartej bankowości w banku komercyjnym

  • Doradzaliśmy bankowi komercyjnemu w projekcie wdrożenia usługi otwartej bankowości (usługa AIS), m. in. do celów oceny zdolności kredytowej, weryfikacji tożsamości klienta oraz prowadzenia działań marketingowych, a także w celu obsługi podobnych procesów w innych spółkach z grupy kapitałowej banku.
  • Usługa AIS to usługa dostępu do informacji o rachunku płatniczym (ang. Account Information Service), wprowadzona przez Dyrektywę PSD2 w ramach open banking.
  • Dzięki tej usłudze posiadacz rachunku płatniczego może pozwolić bankowi, aby ten pobrał w toku procesu wnioskowego informacje o użytkowniku wprost z bankowości elektronicznej zamiast prosić o nie użytkownika. Przed pobraniem użytkownik jest przekierowany na stronę swojego banku w celu zatwierdzenia pobrania informacji. Bank zamierzający pozyskać takie dane może pobrać je samodzielnie, co stanowi świadczenie usługi AIS dla użytkownika wnioskującego o inny produkt bankowy (rachunek, kredyt, karta etc.),
  • Celem banku była poprawa innowacyjności oraz wykorzystanie nowych możliwości regulacyjnych do zapewnienia klientom szybszego procesu onboardingu, a także rozwój procesów wewnętrznych w zakresie analityki, windykacji i marketingu.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • Opracowanie koncepcji i studium wykonalności wykorzystania usług otwartej bankowości w działalności banku, w tym ocena możliwych wariantów udostępnienia usługi AIS, warunków brzegowych dla poszczególnych modeli, zasad dalszego przetwarzania zaimportowanych danych i zasad profilowania użytkowników zgodnie z przepisami prawa bankowego
  • Wsparcie banku w rozmowach z dostawcą technologii m.in. w zakresie wymagań funkcjonalnych przedmiotu zamówienia, modelu współpracy, procedur wdrożenia i odbiorów, licencjonowania praw własności intelektualnej, dostępu do kodu źródłowego, rozliczeń wynagrodzenia, SLA, usług utrzymania i serwisowych oraz regulacyjnych aspektów wdrożenia (outsourcing, tajemnica bankowa)
  • Przygotowanie dokumentacji prawnej usługi AIS
  • Bieżące odpowiedzi na pytania banku dotyczące prawnych aspektów projektu

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

IT & Outsourcing

Zobacz sektor

Telekomunikacja

Zobacz również

#Bankowość&Fintech

polski bank komercyjny

Audyt procesów i procedur obsługi reklamacji dotyczących transakcji płatniczych

Audyt procesów i procedur obsługi reklamacji dotyczących transakcji płatniczych

#Bankowość&Fintech #Online & eCommerce

Allegro Finance sp. z o.o.

Licencja KIP dla Allegro Finance

Licencja KIP dla Allegro Finance

#Bankowość&Fintech #Industry 4.0 #Online & eCommerce

Brytyjski startup

Kwalifikacja prawna tokenów na gruncie prawa polskiego oraz rozporządzenia MiCA

Kwalifikacja prawna tokenów na gruncie prawa polskiego oraz rozporządzenia MiCA

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841