Bank komercyjny

Open banking w banku komercyjnym

Doradzaliśmy Bankowi komercyjnemu w projekcie:

Doradztwo przy wdrożeniu usług otwartej bankowości w banku komercyjnym

  • Doradzaliśmy bankowi komercyjnemu w projekcie wdrożenia usługi otwartej bankowości (usługa AIS), m. in. do celów oceny zdolności kredytowej, weryfikacji tożsamości klienta oraz prowadzenia działań marketingowych, a także w celu obsługi podobnych procesów w innych spółkach z grupy kapitałowej banku.
  • Usługa AIS to usługa dostępu do informacji o rachunku płatniczym (ang. Account Information Service), wprowadzona przez Dyrektywę PSD2 w ramach open banking.
  • Dzięki tej usłudze posiadacz rachunku płatniczego może pozwolić bankowi, aby ten pobrał w toku procesu wnioskowego informacje o użytkowniku wprost z bankowości elektronicznej zamiast prosić o nie użytkownika. Przed pobraniem użytkownik jest przekierowany na stronę swojego banku w celu zatwierdzenia pobrania informacji. Bank zamierzający pozyskać takie dane może pobrać je samodzielnie, co stanowi świadczenie usługi AIS dla użytkownika wnioskującego o inny produkt bankowy (rachunek, kredyt, karta etc.),
  • Celem banku była poprawa innowacyjności oraz wykorzystanie nowych możliwości regulacyjnych do zapewnienia klientom szybszego procesu onboardingu, a także rozwój procesów wewnętrznych w zakresie analityki, windykacji i marketingu.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • Opracowanie koncepcji i studium wykonalności wykorzystania usług otwartej bankowości w działalności banku, w tym ocena możliwych wariantów udostępnienia usługi AIS, warunków brzegowych dla poszczególnych modeli, zasad dalszego przetwarzania zaimportowanych danych i zasad profilowania użytkowników zgodnie z przepisami prawa bankowego
  • Wsparcie banku w rozmowach z dostawcą technologii m.in. w zakresie wymagań funkcjonalnych przedmiotu zamówienia, modelu współpracy, procedur wdrożenia i odbiorów, licencjonowania praw własności intelektualnej, dostępu do kodu źródłowego, rozliczeń wynagrodzenia, SLA, usług utrzymania i serwisowych oraz regulacyjnych aspektów wdrożenia (outsourcing, tajemnica bankowa)
  • Przygotowanie dokumentacji prawnej usługi AIS
  • Bieżące odpowiedzi na pytania banku dotyczące prawnych aspektów projektu

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

IT & Outsourcing

Zobacz sektor

Telekomunikacja

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

krajowa instytucja płatnicza

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

Dostawca usług w zakresie kryptowalut

Krypto-acquiring

Krypto-acquiring

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

Spółka z sektora FinTech

Due diligence spółki z sektora FinTech

Due diligence spółki z sektora FinTech

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841