Marketplace e-commerce

Postępowanie przez marketplace z ofertami dóbr ryzykownych

Doradzaliśmy marketplace e-commerce w projekcie:

Zasady postępowania przez operatora marketplace z ofertami dóbr i usług, którymi obrót na platformie stanowi ryzyko dla operatora

  • W działalności każdego marketplace jednym z podstawowych wyzwań jest poprawne określenie zasad postępowania z ofertami użytkowników, jeśli oferują oni dobra lub usługi podlegające szczególnym wymogom (warunkowa dopuszczalność obrotu), jeśli działalność wywołuje obowiązki zgodności po stronie sprzedających (przykładowo z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy) lub jeśli dany towar lub usługa jest obarczony wadą prawną (przykładowo towar kradziony).
  • Kluczowe jest takie wyważenie zasad, aby nie podważać rynkowej roli i misji marketplace, czyli agnostycznego narzędzia umożliwiającego odnalezienie się nawzajem przez sprzedającego i kupującego niezależnie od przedmiotu transakcji, a jednocześnie nie ułatwiać ewentualnych naruszeń prawa przez sprzedających lub kupujących, co mogłoby się skończyć odpowiedzialnością marketplace.

Doradztwo DLK w takich projektach obejmuje najczęściej:

  • precyzyjną identyfikację źródeł ryzyka dla operatora marketplace
  • określenie roli operatora i kwalifikacji prawnej jego czynności w razie zajścia bezprawnego działania
  • sporządzenie szczegółowej instrukcji postępowania po stronie operatora w każdym procesie, w którym może pojawić się ryzyko, w tym wzorów dokumentów, klauzul i informacji (wezwania, zawiadomienia)
  • warsztaty z operatorem wyjaśniające wątpliwości i przygotowujące do wdrożenia wypracowanych rozwiązań.

Zobacz także na stronach DLK:
Rozporządzenie o cyfrowych rynkach (DMA)
Pakiet AML/CFT (2021-2023)

IT & Outsourcing

Zobacz sektor

Telekomunikacja

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Retail

Zobacz sektor

Retail

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

krajowa instytucja płatnicza

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

#Industry 4.0 #Online & eCommerce #Retail

zagraniczny operator platformy e-commerce

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

Dostawca usług w zakresie kryptowalut

Krypto-acquiring

Krypto-acquiring

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841