Pakiet AML/CFT (2021-2023*)

20 lipca 2021 Komisja Europejska ogłosiła projekty aktów prawnych reformujących obowiązujący w UE reżim przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Najistotniejszym elementem ogłoszonej reformy jest pełna harmonizacja unijnego systemu AML/CFT w zakresie obowiązków spoczywających na podmiotach prywatnych i nadzoru nad tym systemem, w szczególności:

 • oparcie obowiązków spoczywających na instytucjach obowiązanych na bezpośrednio obowiązującym rozporządzeniu
 • utworzenie jednolitego nadzoru na poziomie unijnym sprawowanego przez centralny organ nadzorczy

Pełen pakiet ogłoszonej reformy unijnego systemu AML/CFT obejmuje następujące cztery projekty legislacyjne:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania wykorzystywaniu systemu finansowego dla celów prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu 
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mechanizmów, które mają zostać wdrożone przez Państwa Członkowskie w celu przeciwdziałania wykorzystania systemu finansowego dla celów prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, uchylająca Dyrektywę 2015/849
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu oraz zmieniające Rozporządzenia (UE) 1093/2010, (UE) 1094/2010, (UE) 1095/2010
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji towarzyszących transferom środków i niektórych kryptowartości
Co dostarczamy
Co dostarczamy
Rozporządzenie AML
Rozporządzenie AML
Nowa Dyrektywa AML
Nowa Dyrektywa AML
Rozporządzenie AMLA (unijny organ nadzoru AML)
Rozporządzenie AMLA (unijny organ nadzoru AML)
Nowe rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom
Nowe rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom
FAQ
FAQ

Kalendarz kamieni milowych

 • 2021.07.20 ogłoszenie projektu:
  • Rozporządzenia AML
  • Nowej Dyrektywy AML
  • Rozporządzenia AMLA – ustanawiającego europejski urząd do spraw AML
  • Nowego rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom
 • 2021-2022 W toku prace nad projektem w organach Unii Europejskiej
 • 2022.06.29 Państwa członkowskie uzgodniły swoje częściowe stanowisko w sprawie projektu Rozporządzenia AMLA
 • 2023.06.09 – Publikacja ToF w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
 • 2023 -2024 – W toku prace nad projektem w organach Unii Europejskiej
 • 2024.02.22 – Wybór Frankfurtu jako siedziby AMLA
 • 2024.04.24 – Przyjęcie Rozporządzenia AML, Nowej Dyrektywy AML oraz Rozporządzenia AMLA przez Parlament Europejski
Zobacz także:
Data Act

dostęp do danych - cyfryzacja - obowiązki dostawców

Data Act
Projekt dyrektywy PSD3 (2023-2026*)

licencjonowanie - nadzór - reautoryzacja

Projekt dyrektywy PSD3 (2023-2026*)
Rozporządzenie pilotażowe DLT (2022-2023)

usługi - licencje

Rozporządzenie pilotażowe DLT (2022-2023)
Rozporządzenie DORA (2020-2023*)

regulacje ICT - nadzór ostrożnościowy - nadzór paneuropejski

Rozporządzenie DORA (2020-2023*)
Nowa dyrektywa o kredycie konsumenckim (2021-2023*)

zdolność kredytowa - ESG

Nowa dyrektywa o kredycie konsumenckim (2021-2023*)
Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej

ustawa lombardowa

Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej
Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych (2021-2022*)

outsourcing - kary - usługi płatnicze

Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych (2021-2022*)
Nowelizacja rozporządzenia eIDAS (2021-2023*)

sektor prywatny - europejskie portfele tożsamości cyfrowej

Nowelizacja rozporządzenia eIDAS (2021-2023*)
Europejskie zarządzanie danymi (DGA)

usługi udostępniania danych - altruistyczne podejście do danych

Europejskie zarządzanie danymi (DGA)

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841