Pakiet AML/CFT (2021-2023*)

20 lipca 2021 Komisja Europejska ogłosiła projekty aktów prawnych reformujących obowiązujący w UE reżim przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Najistotniejszym elementem ogłoszonej reformy jest pełna harmonizacja unijnego systemu AML/CFT w zakresie obowiązków spoczywających na podmiotach prywatnych i nadzoru nad tym systemem, w szczególności:

 • oparcie obowiązków spoczywających na instytucjach obowiązanych na bezpośrednio obowiązującym rozporządzeniu
 • utworzenie jednolitego nadzoru na poziomie unijnym sprawowanego przez centralny organ nadzorczy

Pełen pakiet ogłoszonej reformy unijnego systemu AML/CFT obejmuje następujące cztery projekty legislacyjne:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania wykorzystywaniu systemu finansowego dla celów prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu 
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mechanizmów, które mają zostać wdrożone przez Państwa Członkowskie w celu przeciwdziałania wykorzystania systemu finansowego dla celów prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, uchylająca Dyrektywę 2015/849
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu oraz zmieniające Rozporządzenia (UE) 1093/2010, (UE) 1094/2010, (UE) 1095/2010
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji towarzyszących transferom środków i niektórych kryptowartości
Co dostarczamy
Co dostarczamy
Rozporządzenie AML
Rozporządzenie AML
Nowa Dyrektywa AML
Nowa Dyrektywa AML
Rozporządzenie AMLA (unijny organ nadzoru AML)
Rozporządzenie AMLA (unijny organ nadzoru AML)
Nowe rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom
Nowe rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom
FAQ
FAQ

Kalendarz kamieni milowych

 • 2021.07.20 ogłoszenie projektu:
  • Rozporządzenia AML
  • Nowej Dyrektywy AML
  • Rozporządzenia AMLA – ustanawiającego europejski urząd do spraw AML
  • Nowego rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom

Dowiedz się więcej.

Maciej Juzoń
aplikant radcowski, młodszy prawnik Maciej Juzoń

+48 22 652 26 18

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841