Instytucja pożyczkowa

Proces oceny zdolności kredytowej w nowym produkcie kredytowym

Doradzaliśmy instytucji pożyczkowej w projekcie:

Proces oceny zdolności kredytowej w nowym produkcie kredytowym spełniający wymogi Ustawy Antylichwiarskiej

Ustawa z dnia 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Dz. U. 2022 poz. 2339; „Ustawa Antylichwiarska”), zmieniająca, między innymi, ustawę o kredycie konsumenckim („UKK”), wprowadziła istotne zmiany m.in. w procesie oceny zdolności kredytowej, dokonywanym przez instytucje pożyczkowe. Poza uzależnieniem udzielenia kredytu konsumenckiego od pozytywnej oceny zdolności kredytowej, instytucja pożyczkowa została zobowiązana do dokonywania oceny zdolności kredytowej w oparciu o analizę danych udostępnianych przez zaufanych dostawców (m.in. BIK S.A. oraz biura informacji gospodarczej), jak również do odbierania od konsumentów oświadczenia o ich dochodach i stałych wydatkach gospodarstwa domowego, wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów konsumentów w przypadku gdy: (i) analiza danych pozyskanych od zaufanych dostawców nie pozwala instytucji pożyczkowej na dokonanie oceny zdolności kredytowej, a instytucja pożyczkowa nie posiada innych wiarygodnych danych pozwalających na tę ocenę; oraz (ii) całkowita kwota kredytu przekracza dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odnośnych przepisów.

Przepisy Ustawy Antylichwiarskiej, w szczególności w kontekście zmienionych ram prawnych dokonywania oceny zdolności kredytowej, budzą wątpliwości interpretacyjne. Przykładowo, nie jest jasnym jakie podmioty mogą być uznane za zaufanych dostawców, jak również jakie dokumenty mogą potwierdzać dochód konsumenta, wykazany w oświadczeniu.

Dla naszego klienta, instytucji pożyczkowej, przygotowaliśmy opinię prawną obejmującą ocenę zgodności planowanego procesu oceny zdolności kredytowej w świetle przepisów Ustawy Antylichwiarskiej, jak również analizę prawną planowanego produktu kredytowego z perspektywy UKK, uwzględniającej zmiany wynikające z Ustawy Antylichwiarskiej oraz praktyki nadzorczej Prezesa UOKiK.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • analizę planowanych zmian w procedurze oceny zdolności kredytowej,
  • analizę konstrukcji nowego produktu kredytowego na gruncie UKK, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Ustawą Antylichwiarską,
  • przygotowanie opinii prawnej obejmującej:
    • ocenę zgodności planowanych zmian w ocenie zdolności kredytowej z Ustawą Antylichwiarską, oraz
    • analizę planowanego produktu kredytowego z perspektywy UKK z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Ustawą Antylichwiarską oraz praktyki nadzorczej Prezesa UOKiK
  • opracowanie rekomendacji dostosowania procesu oceny zdolności kredytowej oraz konstrukcji planowanego produktu kredytowego do wymogów przewidzianych w przepisach prawa oraz wynikających z praktyki nadzorczej Prezesa UOKiK.

Zobacz także na stronach DLK:
Nowa dyrektywa o kredycie konsumenckim (2021-2023*)

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Bartosz Wyżykowski
radca prawny, partner Bartosz Wyżykowski

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Legislacja

Zobacz sektor

Obsługa prawna

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

krajowa instytucja płatnicza

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

Spółka z sektora FinTech

Due diligence spółki z sektora FinTech

Due diligence spółki z sektora FinTech

#Bankowość&Fintech

polski bank komercyjny

Audyt procesów i procedur obsługi reklamacji dotyczących transakcji płatniczych

Audyt procesów i procedur obsługi reklamacji dotyczących transakcji płatniczych

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841