Dostawca usług w zakresie kryptowalut

Krypto-acquiring

Doradzaliśmy dostawcy usług w zakresie kryptowalut w projekcie:

Opinia w zakresie dopuszczalności i wymogów działalności w zakresie krypto-acquiringu

Przeprowadziliśmy dla naszego klienta z branży kryptowalut kompleksową analizę prawną dotyczącą działalności w zakresie tzw. krypto-acquiringu, tj. umożliwiania i obsługi przyjmowania płatności za nabywane przez Internet i w sklepach stacjonarnych towary przy użyciu walut wirtualnych.

W analizowanym modelu biznesowym, osoba kupująca towar w sklepie internetowym lub stacjonarnym będzie mogła wybrać jako metodę płatności określoną kryptowalutę. Oprogramowanie (bramka płatnicza / oprogramowanie w terminalu POS) dostarczane sprzedawcy przez naszego klienta będzie przeliczało cenę ustaloną przez sprzedawcę w tradycyjnej walucie fiat na kwotę wybranej kryptowaluty po bieżącym kursie rynkowym. W efekcie sprzedający (Merchant) ma otrzymać na swój portfel krypto odpowiednią ilość walut wirtualnych.

Przygotowana opinia dotyczyła wielu aspektów prawnych omawianej działalności: począwszy od cywilnoprawnej kwalifikacji umowy ‘sprzedaży’ towaru za kryptowaluty, przez kwalifikację regulacyjną na gruncie przepisów AML/CFT (działalność VASP) i przepisów o usługach płatniczych (działalność MIP/KIP), skończywszy na ocenie takich transakcji na gruncie prawa podatkowego. Łącznie analiza została przeprowadzona z uwzględnieniem 30 różnych aktów prawnych.

Doradztwo DLK obejmowało:

  1. ocenę prawno-regulacyjną działalności w zakresie krypto-acquiringu z uwzględnieniem roli poszczególnych podmiotów zaangażowanych w tę usługę
  2. ocenę statusu prawnego kryptowalut w Polsce, w szczególności w świetle pojęcia prawnego środka płatniczego
  3. ocenę dopuszczalności przyjmowania zapłaty przez Merchanta płatności w kryptowalutach za oferowane towary
  4. określenie sposobu ustalania dochodu Merchanta w przypadku otrzymywania płatności w kryptowalutach
  5. wskazanie obowiązków podatkowych Merchanta związanych z otrzymywaniem płatności w kryptowalutach
  6. oceny dopuszczalności pokazywania cen w kryptowalutach
  7. wskazanie wymaganej dokumentacji umownej udostępnianej Merchantowi w ramach usługi krypto-acquiringu, w tym treści faktur
  8. omówienie wymogów dotyczących dokumentów fiskalnych (paragon/faktura) wydawanych kupującemu przez Merchanta w przypadku zapłaty kryptowalutami
  9. omówienie wymogów w zakresie dokumentowania zwrotów towarów, za które zapłacono kryptowalutami
  10. wskazanie nadchodzących zmian w regulacjach, które będą miały wpływ na działalność w zakresie krypto-acquiringu (MiCA, polska ustawa o kryptoaktywach)

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Szymon Zych
adwokat, partner Szymon Zych

Mikołaj Cegłowski
radca prawny, starszy prawnik Mikołaj Cegłowski

Kamil Mosoń
aplikant adwokacki, prawnik Kamil Mosoń

IT & Outsourcing

Zobacz sektor

Telekomunikacja

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Retail

Zobacz sektor

Retail

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

krajowa instytucja płatnicza

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

#Industry 4.0 #Online & eCommerce #Retail

zagraniczny operator platformy e-commerce

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

Spółka z sektora FinTech

Due diligence spółki z sektora FinTech

Due diligence spółki z sektora FinTech

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841