Operator wymiany walut wirtualnych

Rejestracja VASP w BENELUX

Doradzaliśmy międzynarodowemu operatorowi wymiany walut wirtualnych w projekcie:

Wniosek i reprezentacja w postępowaniu o rejestrację VASP w kraju BENELUX

Unijna V Dyrektywa AML wymaga od państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) wprowadzenia rejestracji dostawców usług wobec walut wirtualnych prowadzących działalność na ich terenie. Przepisy unijne w tym zakresie nie są zharmonizowane, stąd każde państwo tworzy system rejestracji według własnego uznania. Harmonizacja nastąpi dopiero wraz z przyjęciem przez UE rozporządzenia MICA.

Polska implementowała powyższe przepisy w ustawie AML. Ustawa zobowiązuje do rejestracji każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi, wymianie pomiędzy walutami wirtualnymi, pośrednictwie w wymianie miedzy tymi walutami, prowadzeniu rachunków tych walut.

Przepisy unijne o rejestracji VASP nie przewidują instytucji unijnego paszportu, znanej z licencji bankowych, ubezpieczeniowych, płatniczych czy inwestycyjnych. Stąd w każdym kraju EOG, w którym dostawca zamierza prowadzić działalności, niezbędna jest rejestracja jako dostawca VASP. Jest to rozwiązanie podobne jak przy instrumentach tzw. ograniczonej sieci czy płatnościach telekomunikacyjnych z dyrektywy PSD2. Przy rejestracji VASP nie wymaga się zazwyczaj posiadania spółki lub oddziału w kraju rejestracji.

Rejestracja VASP w Polsce jest procesem skrajnie prostym. Wśród dostawców usług dla kryptowalut Polska szybko zyskała dzięki temu miano jednego z najprzyjaźniejszych krajów dla obrotu krypto, detronizując republiki bałtyckie. Tymczasem większość krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego implementowała przepisy unijne w ten sposób, że proces rejestracji jest zbliżony do uzyskania zezwolenia na świadczenie usług płatniczych czy crowdfunding. Sytuacja kształtuje się w ten sposób m.in. w krajach BENELUX.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • reorganizację osobowo – korporacyjno – kapitałowa dostawcy w celu dostosowania do wymogów prawa lokalnego
  • sporządzenie kompletnej dokumentacji wnioskowej
  • reprezentację w postępowaniu przed organem rejestrującym

Zobacz także na stronach DLK:
Licencjonowanie VASP
Rozporządzenie MiCA i rozporządzenie DLT (2020-2023*)

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Szymon Zych
adwokat, starszy prawnik Szymon Zych

Mikołaj Cegłowski
radca prawny, starszy prawnik Mikołaj Cegłowski

Tomasz Krawczyk
aplikant adwokacki, prawnik Tomasz Krawczyk

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

IT & Outsourcing

Zobacz sektor

Telekomunikacja

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Zobacz również

#Bankowość&Fintech

międzynarodowa grupa consumer finance

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

międzynarodowa grupa finansowa

Budowa nowego marketplace

Budowa nowego marketplace

#Bankowość&Fintech

Instytucja płatnicza

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841