Operator wymiany walut wirtualnych

Rejestracja VASP w BENELUX

Doradzaliśmy międzynarodowemu operatorowi wymiany walut wirtualnych w projekcie:

Wniosek i reprezentacja w postępowaniu o rejestrację VASP w kraju BENELUX

Unijna V Dyrektywa AML wymaga od państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) wprowadzenia rejestracji dostawców usług wobec walut wirtualnych prowadzących działalność na ich terenie. Przepisy unijne w tym zakresie nie są zharmonizowane, stąd każde państwo tworzy system rejestracji według własnego uznania. Harmonizacja nastąpi dopiero wraz z przyjęciem przez UE rozporządzenia MICA.

Polska implementowała powyższe przepisy w ustawie AML. Ustawa zobowiązuje do rejestracji każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi, wymianie pomiędzy walutami wirtualnymi, pośrednictwie w wymianie miedzy tymi walutami, prowadzeniu rachunków tych walut.

Przepisy unijne o rejestracji VASP nie przewidują instytucji unijnego paszportu, znanej z licencji bankowych, ubezpieczeniowych, płatniczych czy inwestycyjnych. Stąd w każdym kraju EOG, w którym dostawca zamierza prowadzić działalności, niezbędna jest rejestracja jako dostawca VASP. Jest to rozwiązanie podobne jak przy instrumentach tzw. ograniczonej sieci czy płatnościach telekomunikacyjnych z dyrektywy PSD2. Przy rejestracji VASP nie wymaga się zazwyczaj posiadania spółki lub oddziału w kraju rejestracji.

Rejestracja VASP w Polsce jest procesem skrajnie prostym. Wśród dostawców usług dla kryptowalut Polska szybko zyskała dzięki temu miano jednego z najprzyjaźniejszych krajów dla obrotu krypto, detronizując republiki bałtyckie. Tymczasem większość krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego implementowała przepisy unijne w ten sposób, że proces rejestracji jest zbliżony do uzyskania zezwolenia na świadczenie usług płatniczych czy crowdfunding. Sytuacja kształtuje się w ten sposób m.in. w krajach BENELUX.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • reorganizację osobowo – korporacyjno – kapitałowa dostawcy w celu dostosowania do wymogów prawa lokalnego
  • sporządzenie kompletnej dokumentacji wnioskowej
  • reprezentację w postępowaniu przed organem rejestrującym

Zobacz także na stronach DLK:
Licencjonowanie VASP
Rozporządzenie MiCA i rozporządzenie DLT (2020-2023*)

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Szymon Zych
adwokat, starszy prawnik Szymon Zych

Mikołaj Cegłowski
radca prawny, starszy prawnik Mikołaj Cegłowski

Tomasz Krawczyk
aplikant adwokacki, prawnik Tomasz Krawczyk

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

IT & Outsourcing

Zobacz sektor

Telekomunikacja

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Zobacz również

#Online & eCommerce #Retail

polski operator sklepu z branży e-commerce

Zapewnienie zgodności komunikatów promocyjnych z obowiązującymi przepisami

Zapewnienie zgodności komunikatów promocyjnych z obowiązującymi przepisami

#Bankowość&Fintech #Industry 4.0 #Online & eCommerce

Brytyjski startup

Kwalifikacja prawna tokenów na gruncie prawa polskiego oraz rozporządzenia MiCA

Kwalifikacja prawna tokenów na gruncie prawa polskiego oraz rozporządzenia MiCA

#Bankowość&Fintech

międzynarodowa grupa consumer finance

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841