Brytyjskie Fintechy

Transgraniczne usługi brytyjskich Fintechów w Polsce

Doradzaliśmy brytyjskim dostawcom finansowania e-commerce w projekcie:

Transgraniczne świadczenie przez brytyjską instytucję finansową usług w Polsce

Przed wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej usługi brytyjskich dostawców mogły być świadczone w Polsce na zasadach określonych w swobodach traktatowych. W przypadku usług podlegających jednolitej regulacji unijnej (bankowe, ubezpieczeniowe, płatnicze, crowdfunding, inwestycyjne, etc.) zasady te były określane w regulacjach sektorowych. Brytyjscy dostawcy prowadzący działalności na terytorium RP korzystali często z transgranicznego świadczenia usług, czyli dostarczania w Polsce swoich usług bez tworzenia na miejscu oddziału, spółki córki ani innej infrastruktury.

Po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię zasady świadczenia na terenie UE usług przez dostawców z Wielkiej Brytanii określa Umowa o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią z 30 grudnia 2020 r. (tzw. umowa TCA, zob. więcej informacji na stronach Komisji Europejskiej).

Umowa liczy ponad 2500 stron obejmując 783 artykuły, 49 załączników, w tym blisko 400 stron dodatkowych protokołów. Załączniki regulują m.in. szczegółowe zastrzeżenia odnoszące się do konkretnych usług lub sektorów w odniesieniu do UE, państw członkowskich i Wielkiej Brytanii.

Umowa o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią została zawarta wyłącznie przez Unię Europejską, a nie przez kraje członkowskie, co utrudnia określenie jej statusu na gruncie polskiej Konstytucji.

Polskie przepisy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są niespójne co do dopuszczalności świadczenia w Polsce usług bez lokalnej infrastruktury, a wyjaśnienia na stronach rządowych opierają się na pozaprawnych kryteriach.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • ocenę dopuszczalności świadczenia w Polsce usług przez dostawcę z Wielkiej Brytanii w świetle przepisów polskich oraz umowy TCA
  • doradztwo w wyborze prawa właściwego dla umów i regulaminów oraz ocenę umowy pod kątem prawa polskiego
  • zastosowanie do dostawcy z Wielkiej Brytanii polskich przepisów sektorowych, w tym AML i przepisów o Rzeczniku Finansowym

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Krzysztof Korus
radca prawny, partner Krzysztof Korus

Bartosz Wyżykowski
radca prawny, partner Bartosz Wyżykowski

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

IT & Outsourcing

Zobacz sektor

Telekomunikacja

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

krajowa instytucja płatnicza

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

#Industry 4.0 #Online & eCommerce #Retail

zagraniczny operator platformy e-commerce

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

Dostawca usług w zakresie kryptowalut

Krypto-acquiring

Krypto-acquiring

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841