Brytyjskie Fintechy

Transgraniczne usługi brytyjskich Fintechów w Polsce

Doradzaliśmy brytyjskim dostawcom finansowania e-commerce w projekcie:

Transgraniczne świadczenie przez brytyjską instytucję finansową usług w Polsce

Przed wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej usługi brytyjskich dostawców mogły być świadczone w Polsce na zasadach określonych w swobodach traktatowych. W przypadku usług podlegających jednolitej regulacji unijnej (bankowe, ubezpieczeniowe, płatnicze, crowdfunding, inwestycyjne, etc.) zasady te były określane w regulacjach sektorowych. Brytyjscy dostawcy prowadzący działalności na terytorium RP korzystali często z transgranicznego świadczenia usług, czyli dostarczania w Polsce swoich usług bez tworzenia na miejscu oddziału, spółki córki ani innej infrastruktury.

Po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię zasady świadczenia na terenie UE usług przez dostawców z Wielkiej Brytanii określa Umowa o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią z 30 grudnia 2020 r. (tzw. umowa TCA, zob. więcej informacji na stronach Komisji Europejskiej).

Umowa liczy ponad 2500 stron obejmując 783 artykuły, 49 załączników, w tym blisko 400 stron dodatkowych protokołów. Załączniki regulują m.in. szczegółowe zastrzeżenia odnoszące się do konkretnych usług lub sektorów w odniesieniu do UE, państw członkowskich i Wielkiej Brytanii.

Umowa o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią została zawarta wyłącznie przez Unię Europejską, a nie przez kraje członkowskie, co utrudnia określenie jej statusu na gruncie polskiej Konstytucji.

Polskie przepisy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są niespójne co do dopuszczalności świadczenia w Polsce usług bez lokalnej infrastruktury, a wyjaśnienia na stronach rządowych opierają się na pozaprawnych kryteriach.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • ocenę dopuszczalności świadczenia w Polsce usług przez dostawcę z Wielkiej Brytanii w świetle przepisów polskich oraz umowy TCA
  • doradztwo w wyborze prawa właściwego dla umów i regulaminów oraz ocenę umowy pod kątem prawa polskiego
  • zastosowanie do dostawcy z Wielkiej Brytanii polskich przepisów sektorowych, w tym AML i przepisów o Rzeczniku Finansowym

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Krzysztof Korus
radca prawny, partner Krzysztof Korus

Bartosz Wyżykowski
radca prawny, starszy prawnik Bartosz Wyżykowski

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

IT & Outsourcing

Zobacz sektor

Telekomunikacja

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Zobacz również

#Bankowość&Fintech

międzynarodowa grupa consumer finance

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

międzynarodowa grupa finansowa

Budowa nowego marketplace

Budowa nowego marketplace

#Bankowość&Fintech

Instytucja płatnicza

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841