Wiodąca instytucja pożyczkowa

Wdrożenie mechanizmu AIS do oceny zdolności kredytowej

Doradzaliśmy wiodącej instytucji pożyczkowej w projekcie:

Wdrożenie oceny zdolności kredytowej z wykorzystaniem usługi tzw. AIS

  • Usługa AIS to usługa dostępu do informacji o rachunku płatniczym (ang. Account Information Service), wprowadzona przez Dyrektywę PSD2 w ramach open banking.
  • Dzięki tej usłudze posiadacz rachunku płatniczego może pozwolić swojemu pożyczkodawcy (a także leasingodawcy, zakładowi ubezpieczeń, wynajmującemu, etc.), aby pożyczkodawca pobrał w toku procesu wnioskowego informacje o użytkowniku wprost z bankowości elektronicznej zamiast prosić o nie użytkownik. Przed pobraniem użytkownik jest przekierowany na stronę swojego banku w celu zatwierdzenia pobrania informacji. Pożyczkodawca może pobrać dane samodzielnie jeśli posiada licencję KNF na pobieranie takich danych, a jeśli jej nie posiada może w tym celu wykorzystać usługę innego dostawcy, który taką licencję ma.
  • Ocena zdolności kredytowej jest obowiązkowa zgodnie z projektem nowelizacji dyrektywy o kredycie konsumenckim z 2021 r. oraz zgodnie z projektem ustawy tzw. antylichwiarskiej z 2021 r.

Doradztwo DLK w takich projektach obejmuje w większości:

  1. wskazanie dopuszczalnego zakresu wykorzystania danych z rachunku płatniczego
  2. dostarczenie wzorcowych zgód i klauzul informacyjnych pozwalających na pobranie danych z rachunku oraz ich przetwarzanie
  3. dostarczenie wzoru umowy między dostawcą usługi dostępu do informacji o rachunku płatniczym oraz dostawcą klienta (pożyczkodawcą, leasingodawcą, wynajmującym, etc.).

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Szymon Zych
adwokat, starszy prawnik Szymon Zych

Bankowość & Finanse

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Zobacz również

#Bankowość&Fintech

spółka należąca do finansowej grupy kapitałowej

Ustalenie beneficjenta rzeczywistego spółki

Ustalenie beneficjenta rzeczywistego spółki

#Bankowość&Fintech

Mała instytucja płatnicza

Wniosek o zezwolenie na działanie w charakterze krajowej instytucji płatniczej

Wniosek o zezwolenie na działanie w charakterze krajowej instytucji płatniczej

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

Bank komercyjny

Open banking w banku komercyjnym

Open banking w banku komercyjnym

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841