Wiodąca instytucja pożyczkowa

Wdrożenie mechanizmu AIS do oceny zdolności kredytowej

Doradzaliśmy wiodącej instytucji pożyczkowej w projekcie:

Wdrożenie oceny zdolności kredytowej z wykorzystaniem usługi tzw. AIS

  • Usługa AIS to usługa dostępu do informacji o rachunku płatniczym (ang. Account Information Service), wprowadzona przez Dyrektywę PSD2 w ramach open banking.
  • Dzięki tej usłudze posiadacz rachunku płatniczego może pozwolić swojemu pożyczkodawcy (a także leasingodawcy, zakładowi ubezpieczeń, wynajmującemu, etc.), aby pożyczkodawca pobrał w toku procesu wnioskowego informacje o użytkowniku wprost z bankowości elektronicznej zamiast prosić o nie użytkownik. Przed pobraniem użytkownik jest przekierowany na stronę swojego banku w celu zatwierdzenia pobrania informacji. Pożyczkodawca może pobrać dane samodzielnie jeśli posiada licencję KNF na pobieranie takich danych, a jeśli jej nie posiada może w tym celu wykorzystać usługę innego dostawcy, który taką licencję ma.
  • Ocena zdolności kredytowej jest obowiązkowa zgodnie z projektem nowelizacji dyrektywy o kredycie konsumenckim z 2021 r. oraz zgodnie z projektem ustawy tzw. antylichwiarskiej z 2021 r.

Doradztwo DLK w takich projektach obejmuje w większości:

  1. wskazanie dopuszczalnego zakresu wykorzystania danych z rachunku płatniczego
  2. dostarczenie wzorcowych zgód i klauzul informacyjnych pozwalających na pobranie danych z rachunku oraz ich przetwarzanie
  3. dostarczenie wzoru umowy między dostawcą usługi dostępu do informacji o rachunku płatniczym oraz dostawcą klienta (pożyczkodawcą, leasingodawcą, wynajmującym, etc.).

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Szymon Zych
adwokat, starszy prawnik Szymon Zych

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Zobacz również

#Bankowość&Fintech

międzynarodowa grupa consumer finance

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

międzynarodowa grupa finansowa

Budowa nowego marketplace

Budowa nowego marketplace

#Bankowość&Fintech

Instytucja płatnicza

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841