polski operator sklepu z branży e-commerce

Zapewnienie zgodności komunikatów promocyjnych z obowiązującymi przepisami

Doradzaliśmy polskiemu operatorowi sklepu z branży e-commerce w projekcie:

Zapewnienie zgodności komunikatów promocyjnych z obowiązującymi przepisami

Dla naszego klienta, operatora sklepu internetowego dokonaliśmy oceny prawnej treści projektowanych komunikatów promocyjnych dotyczących oferowanych towarów z przepisami ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług stanowiącymi implementację przepisów dyrektywy 98/6/WE w brzmieniu nadanym na mocy dyrektywy 2019/2161 (tzw. dyrektywy Omnibus) oraz z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

1 stycznia 2023 r. w życie weszła nowelizacja przepisów ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. Ustawa ta przewiduje, że w każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany towar lub dana usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki. Przewidziana jest też dodatkowa regulacja dla towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności. Przepisy te stosuje się odpowiednio do reklam towarów lub usług.

Mimo opublikowania obszernych Wytycznych Komisji Europejskiej i Wyjaśnień Prezesa UOKiK wykładnia i stosowanie tych przepisów w praktyce budzi wiele wątpliwości, w szczególności w przypadku złożonych stanów faktycznych. Przepisy te nie odnoszą się zresztą do każdej promocji, lecz tylko takiej, w której rzeczywiście dochodzi do obniżki ceny towaru lub usługi w rozumieniu przepisów ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. Uzupełniająco należy uwzględniać przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, które zakazują stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych, w tym praktyk rynkowych wprowadzających w błąd dotyczących np. ceny, sposobu obliczania ceny lub istnienia szczególnej korzyści cenowej.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • analizę prawną planowanych komunikatów promocyjnych
  • dokonanie oceny prawnej treści tych komunikatów w świetle przepisów ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług oraz przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nieuczuciowym praktykom rynkowym
  • sporządzenie opinii prawnej wraz z rekomendacjami praktycznymi co do pożądanego ukształtowania treści komunikatów promocyjnych

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Krzysztof Korus
radca prawny, partner Krzysztof Korus

Bartosz Wyżykowski
radca prawny, partner Bartosz Wyżykowski

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Retail

Zobacz sektor

Retail

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing #Online & eCommerce

dostawcy usług płatniczych

Opracowanie Ankiety samooceny poziomu zgodności z DORA

Opracowanie Ankiety samooceny poziomu zgodności z DORA

#Industry 4.0 #Online & eCommerce #Retail

zagraniczny operator platformy e-commerce

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

Dostawca usług w zakresie kryptowalut

Krypto-acquiring

Krypto-acquiring

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841