Bank w formie spółki akcyjnej

Zmiana statutu banku

Doradzaliśmy Bankowi w formie spółki akcyjnej w projekcie:

Doradztwo w zakresie projektu zmiany statutu banku w formie spółki akcyjnej i doradztwo w procesie uzyskania zezwolenia KNF na zmianę

Doradzaliśmy bankowi w formie spółki akcyjnej przy uzyskaniu zezwolenia KNF na zmianę statutu. Zleceniodawca DLK Legal planował rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności banku o nowe kategorie czynności bankowych, co wymaga dostosowania obligatoryjnych elementów statutu, zgodnie z przepisami prawa bankowego.

Doradztwo DLK obejmowało:

– analizę rynkową statutów banków pod kątem typowych sposobów kwalifikacji usług podejmowanych przez klienta DLK Legal
– przygotowanie proponowanego brzmienia zmian statutu oraz wsparcie w przygotowaniu przez bank wniosku do KNF
– wsparcie w zakresie bieżącej komunikacji z KNF oraz opracowania niezbędnych wyjaśnień w toku postępowania

Projekt zakończył się wydaniem przez KNF decyzji zezwalającej na wprowadzenie zmian.

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Krzysztof Korus
radca prawny, partner Krzysztof Korus

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #Industry 4.0 #Online & eCommerce

Brytyjski startup

Kwalifikacja prawna tokenów na gruncie prawa polskiego oraz rozporządzenia MiCA

Kwalifikacja prawna tokenów na gruncie prawa polskiego oraz rozporządzenia MiCA

#Bankowość&Fintech

międzynarodowa grupa consumer finance

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

#Bankowość&Fintech

Instytucja płatnicza

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841