Bank w formie spółki akcyjnej

Zmiana statutu banku

Doradzaliśmy Bankowi w formie spółki akcyjnej w projekcie:

Doradztwo w zakresie projektu zmiany statutu banku w formie spółki akcyjnej i doradztwo w procesie uzyskania zezwolenia KNF na zmianę

Doradzaliśmy bankowi w formie spółki akcyjnej przy uzyskaniu zezwolenia KNF na zmianę statutu. Zleceniodawca DLK Legal planował rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności banku o nowe kategorie czynności bankowych, co wymaga dostosowania obligatoryjnych elementów statutu, zgodnie z przepisami prawa bankowego.

Doradztwo DLK obejmowało:

– analizę rynkową statutów banków pod kątem typowych sposobów kwalifikacji usług podejmowanych przez klienta DLK Legal
– przygotowanie proponowanego brzmienia zmian statutu oraz wsparcie w przygotowaniu przez bank wniosku do KNF
– wsparcie w zakresie bieżącej komunikacji z KNF oraz opracowania niezbędnych wyjaśnień w toku postępowania

Projekt zakończył się wydaniem przez KNF decyzji zezwalającej na wprowadzenie zmian.

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Krzysztof Korus
radca prawny, partner Krzysztof Korus

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

krajowa instytucja płatnicza

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

Spółka z sektora FinTech

Due diligence spółki z sektora FinTech

Due diligence spółki z sektora FinTech

#Bankowość&Fintech

polski bank komercyjny

Audyt procesów i procedur obsługi reklamacji dotyczących transakcji płatniczych

Audyt procesów i procedur obsługi reklamacji dotyczących transakcji płatniczych

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841