Nowa DKK – co dostarczamy?

 1. Opracowanie zasad nowych produktów pożyczkowych z maksymalizacją rentowności i minimalizacją ryzyka prawnego
 2. Przygotowanie lub przegląd dokumentacji produktowej
  • opracowanie lub dostosowanie regulaminów, umów, formularzy informacyjnych oraz tabeli opłat
 3. Analiza dopuszczalności modeli biznesowych 
  • kwalifikacja kosztów kredytu
  • produkty powiązane
  • zawieranie umów przez internet
 4. Wsparcie w zakresie marketingu produktu
  • przygotowanie wkładu do treści informacyjnych i reklamowych o produkcie w zakresie uregulowanym przez DKK
 5. Wniosek o rejestrację jako kredytodawca kredytu konsumenckiego
  • przygotowanie pełnej dokumentacji wnioskowej
  • opracowanie wymaganych procedur wewnętrznych
  • reprezentacja w postępowaniu przed organem nadzoru
Zobacz także:
Nowa DKK - spis treści
Nowa DKK – spis treści
Nowa DKK - wpływ i wymogi
Nowa DKK – wpływ i wymogi
Nowa DKK - FAQ
Nowa DKK – FAQ

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841