Nowa DKK – FAQ

  1. Zamierzamy oferować produkt w modelu BNPL, który będzie nieoprocentowany i nie będzie wiązał się z ponoszeniem przez konsumenta jakichkolwiek opłat, czy Nowa DKK znajdzie zastosowanie do takiego produktu? 
    • Tak, Nowa DKK zakłada objęcie zakresem regulacji kredytów i pożyczek, które dotąd znajdowały się poza zakresem zastosowania dyrektywy 2008/48/WE, w tym m.in. kredytów nieoprocentowanych bez opłat w modelu BNPL.
Zobacz także:
Nowa DKK - spis treści
Nowa DKK – spis treści
Nowa DKK - wpływ i wymogi
Nowa DKK – wpływ i wymogi
Nowa DKK - co dostarczamy?
Nowa DKK – co dostarczamy?

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841