Implementacja dyrektywy Omnibus

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw

Kalendarium:

2021.07.12 – Projekt wpłynął do Sejmu
2022.10.27
– Uchwalenie ustawy przez Sejm
2023.01.01 – Wejście ustawy w życie (link)

 

[implementacja Omnibus]

Podsumowanie

Zmiany wprowadzane w drodze implementacji Omnibus są w znacznej mierze podyktowana koniecznością implementacji dyrektywy 2019/2161 zmieniającej poszczególne dyrektywy w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta (tzw. „dyrektywa Omnibus”). Celem implementacji jest dostosowanie przepisów konsumenckich do postępującej cyfryzacji gospodarki i nowych modeli biznesowych.

Wpływ

Dyrektywa Omnibus – jaki ma wpływ na przepisy krajowe i branżę e-commerce?

Implementacja Omnibus stanowi nowelizację szeregu ustaw dotyczących praw konsumenta. W najistotniejszym zakresie zmieniona zostanie ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta („UPK”). Oprócz niej zmianie ulegną przepisy m.in.:

  • ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów („UOKIK”),
  • ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym („UPNPR”),
  • ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.

Implementacja Omnibus wprowadza rozróżnienie pomiędzy usługami cyfrowymi a treściami cyfrowymi oraz wprowadza regulacje chroniące konsumentów w odniesieniu do umów, których przedmiotem są usługi cyfrowe. Uregulowana także zostanie kwestia ochrony konsumenta przypadku umów, na podstawie których w zamian za uzyskiwane świadczenie konsumenci nie ponoszą opłat, ale dostarczają dane osobowe.

Rozszerzone zostaną także obowiązki informacyjne spoczywające na przedsiębiorcach, w szczególności na dostawcach internetowych platform handlowych, których definicja przewidziana została w projekcie implementacji Omnibus. Podmioty te będą zobowiązane udzielać informacji służących zapewnieniu przejrzystości obrotu handlowego pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami działającymi na platformie handlowej. Temu służyć ma również uwzględniające specyfikę działalności platform handlowych rozszerzenie zawartej w UPNPR czarnej listy praktyk rynkowych nieuczciwych w każdych okolicznościach oraz katalogu istotnych informacji w kontekście zaniechań wprowadzających w błąd.

Implementacja dyrektywy Omnibus - spis treści
Implementacja dyrektywy Omnibus – spis treści
Implementacja dyrektywy Omnibus - Co dostarczamy?
Implementacja dyrektywy Omnibus – Co dostarczamy?
Implementacja dyrektywy Omnibus - wpływ i wymogi
Implementacja dyrektywy Omnibus – wpływ i wymogi
Zobacz także:
Co dostarczamy
Co dostarczamy

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841